Geluk, pres Ramaphosa

Dr Gustav Claassen, algemene sekretaris van die NG Kerk, het pres Cyril Ramaphosa ▸▸▸

Nico ontdek wonderlike kollegas langs die pad

Toe ds Nico Swart einde verlede jaar sy 30 dae Sabbatsverlof neem en ▸▸▸

Ek is geskok

Prop Jannie Botha van Witfield skryf: Ek lees die artikel van Francois Mulder ▸▸▸

Soos buffels op pad weiding toe

Die kerk beweeg nie na sy gestuurde roeping soos ’n afdeling soldate nie. ▸▸▸

Dit lees soos ’n spanningsverhaal

GOD OF EMPOWERING LOVE – A HISTORY AND RECONCEPTION OF THE THEODICY CONUNDRUM ▸▸▸

Sosiale media: ’n Nuwe gemeenskap en die kerk

In Engels lui die gesegde “it’s not official until it’s Facebook official”, en ▸▸▸

Wat gaan die kerk doen?

Coligny in Noordwes het verlede jaar deur diep trauma gegaan met oproer wat dele van die dorp verwoes het. Vir ds Tewie Pieters van Coligny-Oos was dit die begin van ’n reis wat hom ’n baie ryker mens gemaak het. Hy het die storie vir Neels Jackson vertel. Wat gaan ▸▸▸

Kartografieë van genade

“I am wrenched by the abuses our language, our theology, and our church ▸▸▸

Glo in God

Isabel Ballot van Pretoria skryf: Ek onthou hierdie trooswoorde waar ek angstig in ▸▸▸

Gelowig en groen

Jesus se woorde “Waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees” ▸▸▸

Die kerk se protesstem

Die NG Kerk neem op ’n gereelde basis aan openbare diskoerse deel as ▸▸▸

Leesprojek help kinders ontwikkel

Kerkbode het die uitdaging van Diaconia aanvaar om op 1 Februarie, Wêrelddag vir Hardop Lees, vir ’n groep kinders te gaan lees. Diaconia, die NG Kerk se diensgroep in Wes-Kaapland, en Nal’ibali, ’n projek wat poog om kinders lief te maak vir lees, het hande gevat en wou vanjaar 1 ▸▸▸

’n ‘Beloofde land’ vir GaRankuwa

By Promised Land in Ga-Rankuwa, noord van Pretoria, vat die NG ge­meen­te Lynnwoodrif ▸▸▸

Dankie vir Kersfondsbydraes

Die tyd kom nou vinnig nader dat Kerkbode se Kersfonds vir die huidige ▸▸▸

Biddag neem die skepping as tema

Die 130ste Wêreldbiddag vir vroue, die 89ste wat in Suid-Afrika gevier word, het ▸▸▸

Dieselfde genade

Albert Alberts van Plettenbergbaai skryf: Die meerderheid Christene voel ongemaklik oor die onderwerp ▸▸▸

Waar staan die NG Kerk en GKSA nou met mekaar?

Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) en die NG Kerk is susterskerke. Dié ▸▸▸

Gemeentes sonder predikante is niks nuuts nie

Meer en meer kleiner gemeentes kan nie meer predikante bekostig nie. Die vraag ▸▸▸

‘Die koninkryk van God het naby gekom’

In die Evangelie volgens Matteus is die eerste verkondiging van Johannes die Doper ▸▸▸

Onthou om te onthou hoe om te onthou?

REFORMING MEMORY: ESSAYS ON SOUTH AFRICAN CHURCH AND THEOLOGICAL HISTORY Deur Robert Vosloo ▸▸▸