Jerusalem: SARK is besorg oor VSA-besluit

Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke het sy stem gevoeg by ander kerklike groepe ▸▸▸

Kerklui bring ‘boodskap van hoop’

Drie kerkleiers het ’n brief aan Suid-Afrikaanse gemeentes geskryf om hulle te bemoedig ▸▸▸

‘Skattejag-Bybel’ is ’n voltreffer

SKATTEJAG-BYBEL Deur Ewald van Rensburg (spanleier), Noeline N Neumann (opdraggewende redakteur), Thea Brink ▸▸▸

Dit is soos om op ’n swaai te ry

Die NG Kerk het die roeping aanvaar om ’n missionale kerk te wees. ▸▸▸

Onthullings

Die een publikasie na die ander onthul die stand van morele verval in ▸▸▸

Kersfonds wil hoop bring

Ons wil gemeentes, organisasies en in­dividue bedank wat sover ons Kers­fonds-spaarvarkie met R29 ▸▸▸

Geskenke

Geskenke speel ’n groot rol in die manier waarop ons Kersfees vier. As ▸▸▸

Martin Luther – held of skurk?

Martin Luther is nie meer ongekwalifiseerd die geloofs­held van vroeër nie, het FRANCOIS WESSELS gesê ▸▸▸

Jaarboek van die NG Kerke 2018

Bevat die sinodale, rings-, gemeente- en predikante-inligting van die NG Kerk, NG Kerk ▸▸▸

Bonaeropark hou vroeë Kersfees

Op Saterdag, 4 November, het die Motorfiets­klub van die NG gemeente Bonaeropark ’n ▸▸▸

Die mooiste taal van Afrika

“Afrika praat mos hierdie mooi visuele taal: Iemand bring ’n hoender vir die Here. Of ’n mens kry ’n hele tros piesangs vir padkos,” gesels Mariëtte Odendaal. Sy het van haar koester-ervarings in Afrika met ANNALISE WIID gedeel. Mariëtte is ’n kommunikasie-konsultant by Arbeidsbediening Kaapstreek en die Diensgroep Getuienisaksie wat ▸▸▸

Ander se belange

Ds Rudolph Scharneck van Greytown skryf: Ek was baie jare gelede by ’n ▸▸▸

’n “Nuwe” Onderwyswet?

Johan Jooste van Pretoria skryf: Diegene wat destyds by die ontwikkeling van die ▸▸▸

PKN behou status quo oor gay huwelike

Delft (Nederland). – Die Protestantse Kerk in Nederland (PKN), die NG Kerk se ▸▸▸

Ek vind nie dié tendens nie

Lettie Breytenbach van Heidelberg, Wes-Kaap, skryf: In sy skrywe (Kerkbode, 17 November) sê ▸▸▸

Uiteenlopende verhale dra een boodskap

Dit is opvallend hoe verskillend die vier Evangelies oor Advent en Kersfees verslag ▸▸▸

Nuut vir jou boekrak

A RAINBOW OVER THE LAND deur Ernst Conradie en David Field. Uitgegee deur ▸▸▸

Ek droom van ’n kerk wat ’n brug is

My naam is Charlotte Bonsiwe Nelsiwe Siba­nyoni. Om my droom vir die kerk ▸▸▸

Werk begin aan missionale kerkorde

Die bal is aan die rol om vir die NG Kerk ’n nu­we ▸▸▸

God se genade is vir almal

Dit was die jaartema van die NG gemeente Pretoria-Dowes: “God se liefde vir almal.” Op 19 November het dit op ’n besondere manier waar geword vir een van hulle lidmate, Monica Lotz. Monica is as baba in die gemeente gedoop. Haar ouers, Emil en Martie Lotz, is albei doof. Pa ▸▸▸