‘Gewone’ stemme vír selfdegeslagverhoudings

“Gay Christian. I exist.” Dit is een van die boodskappe wat vertoon word op ʼn nuwe video wat ʼn stem wil laat hoor vír selfdegeslagverhoudings in die NG Kerk. Onder die deelnemers aan die video is, onder andere, “gewone” NG lidmate, predikante, teologie-dosente sowel as VGK-lidmate. Dié video, Stemme vír ▸▸▸

Hervorming dringend nodig

Tienie Prinsloo van Heidelberg skryf: Die hoofstroomkerke is besig om dood te bloei ▸▸▸

’n Hawe is vir anker en vir uitvaar …

In Mosselbaai is ’n haglike ou bordeel-hotel onlangs omskep in ’n veilige hawe vir mense wat sonder heenkome ronddobber op die lewensee. Anna­lise Wiid vertel van een van haar lekkerste onderhoude ooit. Halfpad teen die bult uit, van waar ’n mens ver kan uitkyk oor die blinkblou see, staan The ▸▸▸

Ons het hard gewerk

Pieter Hugo van Keurboomstrand skryf: Ek dink nou al baie lank oor die ▸▸▸

Hy het so naby ons gekom, ons kan Hom ruik!

JESUS RUIK NA MIRRE EN STOF Deur Pierre du Plessis Uitgegee deur Lux ▸▸▸

Tussen God en dier is ons heel

Die herhaling van “O Here, onse Here, hoe heer­lik is u Naam op ▸▸▸

So word die wese verander

Dr Gawie Pistorius van Bloemfontein skryf: Afrikaanse Bybelvertalings is al baie jare met ▸▸▸

Twee kollegas bring hulde

Dr Johan Botha is onlangs skielik oorlede aan ongewone komplikasies weens malaria ná ’n besoek aan die Laeveld. Hy het verlede jaar afgetree as predikant in sinodale diens by die Kommissie vir Getuienisaksie, ’n gesamentlike bediening van die NG Kerk in Wes-Kaapland en die Verenigende Gereformeerde Kerk Kaapland. Die twee ▸▸▸

Dosente se standpunt stel teleur

Ds Chris Smith van Westonaria skryf: Hiermee wil ek my teleurstelling uitspreek oor ▸▸▸

Daar was hulpleraars

Petrus Moolman (emeritus) skryf: Die berig oor die opleiding van predikante en ge­sprekke ▸▸▸

Liewe Sinode, dit gaan oor mense, regte mense

Die buitengewone Algemene Sinode gaan van 7 tot 10 November veral oor homoseksualiteit ▸▸▸

Waarom so fout vind?

Marietjie van Pietermaritzburg skryf: Hoekom maak kerkrade en lidmate dit partykeer so moeilik vir ▸▸▸

Dit is ’n goeie besluit, sê NG dosente

Teologiedosente van die NG Kerk aan die Universiteit van Pretoria bestempel die Algemene ▸▸▸

Herroep 2015 se besluite, vra Oostelike Sinode

Die NG Kerk se Oostelike Sinode vra die buitengewone Algemene Sinode om 2015 ▸▸▸

Dis weer tyd vir BM/CT-pryse

Bybel-Media (BM) en Cordis Trust (CT) nooi uitgewers en individue uit om publikasies ▸▸▸

Hartseer en vreugde

Lettie Breytenbach van Heidelberg, Kaap, skryf: Die briewekolom loop deesdae oor van negatiewe ▸▸▸

Ons moet na mekaar se stories luister

In Oktober 2015 het die sestiende vergadering van die Algemene Sinode van die ▸▸▸

Wat word met ‘liefde’ bedoel?

Wat word met liefde bedoel? Hierdie vraag is deur prof Jan van der ▸▸▸

Sing Missionaal

In Johannes 1, waar ons lees van die Woord wat mens geword het, ▸▸▸

Eerstejaarskampe 2017

Met die nuwe jaar in aantog is daar duisende eerstejaars na die onderskeie studentekampusse regoor die land op pad. ʼn Paar NG kerke oor die land sal weer dié studente “ontvang” en hulle voorberei vir die jaar wat wag. Die NG PUK Kandelaar-eerstejaarskamp skop reeds vroeg af. Vanaf 10 tot ▸▸▸