Braai én betekenis by re-imagine matriekfees

Vanjaar het die re-imagine Matriekfeeste in Heroldsbaai en Noordhoek weereens ʼn “gesonder” alternatief op die berugte Plett Rage vir 55 skoolverlaters gebied. Dié feeste het vanaf 29 November tot 6 Desember plaasgevind. “Na ʼn moeilike en besige matriekjaar wil die meeste matrikulante wegbreek – en verkieslik wegbreek see toe en ▸▸▸

Jerusalem: SARK is besorg oor VSA-besluit

Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke het sy stem gevoeg by ander kerklike groepe ▸▸▸

Kerklui bring ‘boodskap van hoop’

Drie kerkleiers het ’n brief aan Suid-Afrikaanse gemeentes geskryf om hulle te bemoedig ▸▸▸

‘Skattejag-Bybel’ is ’n voltreffer

SKATTEJAG-BYBEL Deur Ewald van Rensburg (spanleier), Noeline N Neumann (opdraggewende redakteur), Thea Brink ▸▸▸

Dit is soos om op ’n swaai te ry

Die NG Kerk het die roeping aanvaar om ’n missionale kerk te wees. ▸▸▸

Onthullings

Die een publikasie na die ander onthul die stand van morele verval in ▸▸▸

Kersfonds wil hoop bring

Ons wil gemeentes, organisasies en in­dividue bedank wat sover ons Kers­fonds-spaarvarkie met R29 ▸▸▸

Geskenke

Geskenke speel ’n groot rol in die manier waarop ons Kersfees vier. As ▸▸▸

Martin Luther – held of skurk?

Martin Luther is nie meer ongekwalifiseerd die geloofs­held van vroeër nie, het FRANCOIS WESSELS gesê ▸▸▸

Jaarboek van die NG Kerke 2018

Bevat die sinodale, rings-, gemeente- en predikante-inligting van die NG Kerk, NG Kerk ▸▸▸

Bonaeropark hou vroeë Kersfees

Op Saterdag, 4 November, het die Motorfiets­klub van die NG gemeente Bonaeropark ’n ▸▸▸

Die mooiste taal van Afrika

“Afrika praat mos hierdie mooi visuele taal: Iemand bring ’n hoender vir die Here. Of ’n mens kry ’n hele tros piesangs vir padkos,” gesels Mariëtte Odendaal. Sy het van haar koester-ervarings in Afrika met ANNALISE WIID gedeel. Mariëtte is ’n kommunikasie-konsultant by Arbeidsbediening Kaapstreek en die Diensgroep Getuienisaksie wat ▸▸▸

Ander se belange

Ds Rudolph Scharneck van Greytown skryf: Ek was baie jare gelede by ’n ▸▸▸

’n “Nuwe” Onderwyswet?

Johan Jooste van Pretoria skryf: Diegene wat destyds by die ontwikkeling van die ▸▸▸

PKN behou status quo oor gay huwelike

Delft (Nederland). – Die Protestantse Kerk in Nederland (PKN), die NG Kerk se ▸▸▸

Ek vind nie dié tendens nie

Lettie Breytenbach van Heidelberg, Wes-Kaap, skryf: In sy skrywe (Kerkbode, 17 November) sê ▸▸▸

Uiteenlopende verhale dra een boodskap

Dit is opvallend hoe verskillend die vier Evangelies oor Advent en Kersfees verslag ▸▸▸

Nuut vir jou boekrak

A RAINBOW OVER THE LAND deur Ernst Conradie en David Field. Uitgegee deur ▸▸▸

Ek droom van ’n kerk wat ’n brug is

My naam is Charlotte Bonsiwe Nelsiwe Siba­nyoni. Om my droom vir die kerk ▸▸▸

Werk begin aan missionale kerkorde

Die bal is aan die rol om vir die NG Kerk ’n nu­we ▸▸▸