Sing vir hoop in SA

“Ons het veral nóú in Suid-Afrika woorde en klanke nodig wat hoop bring.” Met dié woorde wil ds Nelis Janse van Rensburg, voorsitter van die Algemene Sinodale Moderamen, gelowiges en gemeentes aanmoedig om deel te word van Dis Tyd Om Te Sing. Dié massa-sangbyeenkoms gaan op 8 September om 19:00 ▸▸▸

Francois se beelde kom uit ’n mistieke spiritualiteit

Francois Wessels is ’n lidmaat van die NG gemeente Waterkloof. Hy is ook ▸▸▸

Die koninkryk van God lyk anders as die wêreld

Ondanks Jesus se verkondiging en voorbeeld, bly dit steeds baie maklik om die ▸▸▸

Conradie nooi tot diepgaande nadenke

OM REG TE STEL – OOR REGVERDIGING ÉN GEREGTIGHEID Deur Ernst Conradie Bybel-Media, ▸▸▸

Boere gee, want hulle is geseën

Dit was ’n bietjie soos die storie van Abraham wat geseën is sodat hy tot seën van ander kan wees. Dit is nou die storie van die boere van Fochville wat mielies en voer geskenk het om boere in die Suid- en Oos-Kaap te help waar die droogte dit nog ▸▸▸

Christus, die sentrum van die kosmos

Naas sy land- en tydgenoot Picasso is die Spaan­se skilder Salvador Dalí (1904-1989) ▸▸▸

Die diakonaat van saamleef

Die amp van die diaken is oor die afgelope aantal dekades afgewater tot ▸▸▸

Mag ons versigtig omgaan met ons woorde

Die land van die groot woordfabriek is ’n wonderlike boek wat handel oor ▸▸▸

Teen die bors van Liefde

Betekenis word liggaamlik en in interaksie met ons omgewing gevorm. Die liggaam be­teken ▸▸▸

Gelowig en groen

Omgewingsrubrieke en -programme dra uiteraard meer in diepte-inligting en interpretasie oor. So word ▸▸▸

Om te sien

In Lukas 13 lees ons dat Jesus ’n gebreklike vrou in ’n sinagoge ▸▸▸

‘Die sendingveld is jou kerk se lidmate’

“Dit voel steeds onwerklik dat ek nou as predikant in die NG Kerk ▸▸▸

‘Ek verstaan die Bybel beter,’ sê Zanele

Ds Albertus van Zyl (57) is predikant by die NG gemeente Gamka-Oos in ▸▸▸

R14 per dag vir bewustheid van armoede

Vyf dae, gedeeltelik in die skoene van arm mense, het Rachelle Visser, ’n lidmaat van die NG gemeente Lynnwood, laat uitroep: “Dis so ’n ontnugterende realiteit!” Sy was een van 13 mense, hoofsaaklik jong werken­des, wat onlangs ’n werkweek lank probeer het om teen net R14 (dit is ’n raps ▸▸▸

‘Volg my voorbeeld’

“Volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg.” Hierdie is nie ▸▸▸

En toe praat die Bybel Afrikaans …

Die jaar 1933 sal vir altyd in die geskiedenis van die NG Kerk ▸▸▸

‘Die Bybel leer nie, die Bybel getuig’

SÊ GOD SO? Protes en pleidooi – oor óns tyd, vir óns land ▸▸▸

Die Here se seën vloei deur Wellington na Indië

Bybel-Media is deur Bybelkor en die Nehemia-Bybelinstituut al jare lank betrokke by ’n omvangryke bediening in Indië. DS DANIE MOUTON, voorsitter van Bybel-Media se direksie, was deel van ’n leiersgroep wat onlangs daar besoek afgelê het. Hy vertel wat hulle beleef het. Die kinders is inspirerend. Hul vlytige vinger­tjies blaai ▸▸▸

Wat van diere se grond?

 Ds Rudolph Scharneck van Greytown skryf: Anton Doyer se rubriek in Kerkbode van ▸▸▸

’n Volheid wat alle verstand te bowe gaan

Daar is ’n groot deel van die meer abstrakte kuns van die laaste eeu wat geworstel het met die vraag oor hoe die werklikheid visueel voor­gestel kan word. In die geval van kunswerke wat op een of ander wyse as religieuse kuns beskryf kan word, het hierdie vraagstelling veral gefokus ▸▸▸