Diepgewortelde Christene kan saamwerk met ander

Hoe lyk intergodsdienstige samewerking met die oog op transformasie? Só vra prof Klippies ▸▸▸

Kerke steun vervolging van ‘pastoor’

Die hofsaak teen die Oos-Kaapse “pastoor” Tim Omotoso is die regte manier om ▸▸▸

Hoëveld kry ’n nuwe span leiers

Dr André Bartlett is deur die NG Kerk se Hoëveldsinode tot nuwe moderator verkies. Hy het die vorige termyn as assessor van die sinode gedien. Bartlett is predikant van die gemeente Johannesburg, ’n middestadsgemeente wat hy as “die armste gemeente in die sinode” bestempel. Tog, sê hy, is dit ’n lewenskragtige ▸▸▸

Kanarie: ‘Ek wens ek kon dit vroeër gesien het’

KANARIE Genre: Drama Rolprent, 2018 Resensie deur Julie Claassens en Louis van der ▸▸▸

‘Die Speelplek is my beradingskamer’

In ’n klein vervalle huisie in Laingsburg is Willem se Speelplek. Die verval ▸▸▸

Die fietswiel maak Filippense oop

CHRISTUS BLY ONS HOOP Deur Herman Breytenbach Uitgewer: Christelike Lektuurfonds, 2018 Resensie deur ▸▸▸

’n Kragtige aansporing

Gerrie van Tonder skryf: Mag die gees waarin dr Johan van der Merwe ▸▸▸

Hoe gebruik ons die Bybel vir etiek?

In die laaste aflewering van die Algemene Taakspan vir Leer en Aktuele Sake ▸▸▸

Het ons die spoor byster geraak?

Bybelse mense was pre-industriële, veeteelt-landbou, groep-georiënteerde Oosterlinge wat hulle aan die verlede georiënteer ▸▸▸

’n Juweel in die literatuur oor gebed

GEBEDE WAT GOD ALTYD VERHOOR Deur Stephan Joubert Uitgewer: Christelike Uitgewersmaat­skappy, 2018 Resensie ▸▸▸

‘Exorcist of Apartheid’ dra ’n boodskap van versoening

’n Dokumentêr, Exorcist of apartheid, wat oor die lewe en boodskap van versoening ▸▸▸

Moet ek liewer stilbly?

Dr Floris Knouwds skryf: Ons leef in ’n gevaarlike tyd. Enersyds omdat ons ▸▸▸

Heyns en Naudé – binne of buite die mure?

In die kerklike stryd teen apartheid was daar verskillende benaderinge. DR FRITS GAUM kyk terug na twee verskillende opsies aan die hand van twee van die sleutelpersone in dié veelbewoë stuk geskiedenis. Op Johan Heyns se begrafnis in die veelbewoë 1994, het die destydse moderator, Freek Swanepoel, na Heyns verwys ▸▸▸

Dit maak seer

Willem Bakkes skryf uit Australië: Die LGBTI+-gemeenskap het nie die veroordeling van die ▸▸▸

Laat die kindertjies kom

“Ons het nie gesorg vir die kindertjies nie; ons het hulle in die ▸▸▸

Aan die teoloë

Louis Blignaut van Durbanville skryf: Ek is nie verbaas oor julle verklaring (NG ▸▸▸

Kerkbode se Kersfonds

Kersfees het by uitstek die tyd geword om te gee. Daar is ’n ▸▸▸

Diskrimineer Jesus regtig nie?

Dr Bernhard Ficker van Somerset-Wes skryf: Die sistematiese teoloog dr Nadia Marais skryf ▸▸▸

CIAS gee sy eerste treë

Die eerste werkwinkel van die beoogde Centre for the Interpretation of Authoritative Scriptures ▸▸▸

Waar pas God in?

Johan Carstens van George-Suid skryf: As ʼn gelowige en lidmaat van die NGK ▸▸▸