Leesprojek help kinders ontwikkel

Kerkbode het die uitdaging van Diaconia aanvaar om op 1 Februarie, Wêrelddag vir Hardop Lees, vir ’n groep kinders te gaan lees. Diaconia, die NG Kerk se diensgroep in Wes-Kaapland, en Nal’ibali, ’n projek wat poog om kinders lief te maak vir lees, het hande gevat en wou vanjaar 1 ▸▸▸

’n ‘Beloofde land’ vir GaRankuwa

By Promised Land in Ga-Rankuwa, noord van Pretoria, vat die NG ge­meen­te Lynnwoodrif ▸▸▸

Dankie vir Kersfondsbydraes

Die tyd kom nou vinnig nader dat Kerkbode se Kersfonds vir die huidige ▸▸▸

Biddag neem die skepping as tema

Die 130ste Wêreldbiddag vir vroue, die 89ste wat in Suid-Afrika gevier word, het ▸▸▸

Dieselfde genade

Albert Alberts van Plettenbergbaai skryf: Die meerderheid Christene voel ongemaklik oor die onderwerp ▸▸▸

Waar staan die NG Kerk en GKSA nou met mekaar?

Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) en die NG Kerk is susterskerke. Dié ▸▸▸

Gemeentes sonder predikante is niks nuuts nie

Meer en meer kleiner gemeentes kan nie meer predikante bekostig nie. Die vraag ▸▸▸

‘Die koninkryk van God het naby gekom’

In die Evangelie volgens Matteus is die eerste verkondiging van Johannes die Doper ▸▸▸

Onthou om te onthou hoe om te onthou?

REFORMING MEMORY: ESSAYS ON SOUTH AFRICAN CHURCH AND THEOLOGICAL HISTORY Deur Robert Vosloo ▸▸▸

Om die buitengewone in die gewone te vind

Dit is interessant om te sien hoe twee kuns­wer­ke, onderskeidelik geskilder deur die ▸▸▸

Ons is God se spieëlbeeld

As kind het ek die wonderlike voorreg gehad om in ’n huis groot ▸▸▸

Sal God ‘sy gemeente’ laat doodloop?

Cobus Olivier van Sasolburg skryf: In ons dorp het twee NG gemeentes die ▸▸▸

Graaff-Reinet versoen na 9 dekades van skeuring

Op Graaff-Reinet in die Oos-Kaap het taalnasionalisme nege dekades gelede tot ’n kerkskeuring gelei wat die hele gemeenskap verdeel het. Nou is die wonde geheel, het daar versoening gekom en is die twee kerke weer een. DANIE MOUTON vertel die verhaal. Geesdriftige handeklap begroet lidmate wanneer hulle by Nuwekerk op Graaff-Reinet uitstap. ▸▸▸

Lydenstyd

Dat Aswoensdag, die dag waarop Lydenstyd begin, vanjaar saamval met Valentynsdag, lyk met ▸▸▸

Wees self die leiers, sê Thuli

“Neem die eerste stap na ’n wêreld waarin jy wil leef.” Só het ▸▸▸

Om die fondasie van die stad te skud

Die klok van die Metodistekerk in Kaapstad se oud-gotiese katedraal weeg 3,5 ton. ▸▸▸

Lutherane en NG Kerk wil saamwerk

De Lutheraanse kerke in Suid-Afrika wil nouer samewerking met die NG Kerk hê, ▸▸▸

Droogte is tyd vir bid en help

In die verlede het woestyn- en swaarkrytye geleent­hede geword vir diepe verootmoediging voor ▸▸▸

Kom deel in God se oorvloed

Toe ds Fay van Eeden ’n groentetuin op die sy­paadjie voor hulle pastorie ▸▸▸

Kerk betwis nie appèlle se ongeldigheid nie

Die NG Kerk se verdediging van sy besluite van die buitengewone Algemene Sinode van 2016 berus nie daarop dat appèlproses teen 2015 se besluite kerkordelik ’n geldige proses was nie. Dit blyk uit die hofstukke wat die kerk opgestel het in reaksie op stukke van vier lidmate wat vra dat ▸▸▸