Kerk sal inligting gee wat hy mag gee

Die NG Kerk gaan alle inligting wat hy mag beskikbaar stel, aan die ▸▸▸

Askruisies op die voorkop

Aswoensdag is op 1 Maart wyd in die NG Kerk gevier. Van die ▸▸▸

NG Kerk reageer op planne vir regulering

Die Kommissie vir die Beskerming en Bevordering van die Regte van Kultuur-, Godsdiens- ▸▸▸

Ons is so besig met ons

WR Haan skryf: Graag lewer ek kommentaar na aanleiding van die brief “Keer ▸▸▸

Kaleidoskoop – gestremdes se plekkie in die son

Kaleidoskoop, voorheen die Instituut vir Blindes, versorg 300 volwasse siggestremdes deur middel van ▸▸▸

Gestroop van alle pretensie

Die Amerikaanse skilder, Edward Knippers, se werk is om verskeie redes kontroversieel. Aan die een kant word sy werk in sekulêre kunskringe met ’n mate van skeptisisme bejeën vanweë sy uitbeelding van Bybelverhale vanuit ’n duidelike geloofsperspektief en met ’n uitgesproke teologie­se boodskap. Die artistieke kwaliteit van sy werk dien ▸▸▸

Algemene Sinode kos ‘n kwart sent

ʼn Raps meer as ʼn kwart sent uit elke rand wat gemeentes van ▸▸▸

BM-boeke raap Cordis Trust-pryse op

Bybel-Media-boeke wen vanjaar die eerste keer, sedert die ontstaan van die Cordis Trust-pryse, ▸▸▸

Verskeie gesprekke oor groter eenheid kom

Die NG Kerk gaan binnekort met verskeie ander kerke gesprekke voer oor groter ▸▸▸

Na die uithoeke van die aarde kom

Murray en Christine Louw is lidmate van die NG gemeente Kempton-Hoogland, maar die Here gebruik hulle al dekades lank om sy boodskap te help uitdra na van die mins-bereikte mense op aarde. NEELS JACKSON het met hulle gesels. As student op Stellenbosch is Murray Louw tydens ’n sendingweek só aangegryp ▸▸▸

SAT-7 open kantoor in SA

SAT-7, ’n TV-diens wat in Siprus gebaseer is en wat Christelike TV-programme in ▸▸▸

Voëls van die hemel

“Voëls van die hemel.” So praat die 1933/53-vertaling van die Bybel in Afrikaans ▸▸▸

State of the Church

Dit was met verslaentheid waarmee ons toegekyk het na die tonele wat voor ▸▸▸

’n Raamwerk, nie ’n bloudruk nie

Daar is nie ʼn bloudruk vir die huwelik in die Ou Testament, die ▸▸▸

Bybel-Media wil nader aan gemeentes kom

Ds Leon Venter is sedert begin 2017 aan die stuur van Bybel-Media. Gemeentes, ▸▸▸

Toibo vier sewentig jaar

Vyf skole help spesiale kinders Sewentig jaar gelede het die drie Afrikaanse susterskerke ▸▸▸

Kom ons leer die kinders!

Wat het die herdenking van die Reformasie vyf eeue gelede te doen met ▸▸▸

God nooi ons uit om deel te word van sy lewe

THE DIVINE DANCE: THE TRINITY AND YOUR TRANSFORMATION Deur Richard Rohr, saam met ▸▸▸

Dankie vir Kersfonds-bydraes!

Op 28 Februarie 2017 word Kerkbode se Kersfonds-spaarvark uitgeskud en die geld aan ▸▸▸

Ungerer neem waar as aktuarius

Die moderatuur van die Algemene Sinode het vir dr Dewyk Ungerer gevra om ▸▸▸