Dit laat my wonder

Anton Doyer (emeritus) skryf: Wat ‘n “wonderlike” besluit van die Algemene Sinode, dié ▸▸▸

Die Here is in beheer

Noeline Rossouw skryf: Na die afgelope sinodesitting het ek besluit om aan Kerkbode te ▸▸▸

Dit gaan oor mag

Quintus Smit van Pretoria skryf: Die dinamika in die NG Kerk ten opsigte ▸▸▸

Johan Smit het aan geloof woorde gegee

Met die dood van Johan Smit het ons kerk en Afrikaans een van ons vrugbaarste ▸▸▸

George hou konferensie

Die NG gemeente George (die Moe­der­gemeente) het na aanleiding van die Al­ge­mene Sinode van 2015 se besluite oor self­de­ge­slagverhoudinge ’n konferensie gereël oor die Bybel as die Woord van God in mensetaal. Dit het kort voor die buitengewone Algemene Sinode plaasgevind en is deur sowat 70 mense bygewoon. Francois Mulder, ▸▸▸

Die lewende hoeksteen

G Geldenhuys van Stellenbosch skryf: Die jongste buitengewone Algemene Sinode (BAS) wys daarop ▸▸▸

Vrede vir julle

Die buitengewone Algemene Sinode was ’n intense ervaring. Soos in die res van ▸▸▸

Geen formele ooreenkoms

Prof Alfred Brunsdon, namens die Departement Teologie, Noordwes-Universiteit (Mafikeng- kampus), skryf: Die voorbladartikel ▸▸▸

Wat sal ons van die Algemene Sinode onthou?

Die buitengewone Algemene Sinode 2016 sal uiteenlopend onthou word. Weens enorme protes teen ▸▸▸

(On)welkom

Eendag was daar ’n kerk wat lank en diep gedink het oor die ▸▸▸

Sáám by God se tafel

my God, waar is U in so ’n uur, in so ’n uur, ▸▸▸

Die evangelie sal triomfeer

Dominee anoniem skryf: Ek was sewe jaar oud toe ek vir die eerste ▸▸▸

NG Kerk bekommerd oor konsep-wetgewing

Die implementering van die voorgestelde wetgewing met betrekking tot haatspraak en haatmisdaad “druis ▸▸▸

Net een waarheid

Marcel Vosloo van die Strand skryf: André Bartlett en mede-ondertekenaars sê in hul ▸▸▸

Die kerk mag nie sonde goedpraat nie

In die voortgaande teologiese gesprek oor verhoudings tussen mense van dieselfde geslag besin dr Tinus van Zyl van Durbanville oor die vraag wanneer iets sonde is. By die buitengewone Algemene Sinode van 2016 het ek herhaaldelik die refrein by my tafelgenote gehoor: “Die kerk mag nie sonde goedpraat nie.” Ek ▸▸▸

APK kap na NG Kerk oor besluite

Die Afrikaanse Protestantse Kerk (APK) het in ‘n verklaring krities gereageer op die ▸▸▸

Gelukkige dominees – ’n juweel vir ons kerk

Daar is dominees met haglike ervarings van sogenaamde prestasie­beoordelings. Baie sien dit as ▸▸▸

Die kruis het ’n rewolusie voltrek

Hierdie boek het baie te sê vir almal wat mis­­sionale kerkwees ernstig opneem en wat ’n hart het vir die evangeli­sasietaak van die kerk. Terwyl Wright baie skerp fokus op die betekenis van Jesus se kruisdood sit hy die hart van die evangelieboodskap uiteen. ▸▸▸

‘Is die NG Kerk trots op hierdie besluit?’

Berta Clase skryf ‘n ope brief aan die Algemene Sinode: Dit was met ▸▸▸

Nee vir ’n koppie tee …

Dr Adriaan van der Wart skryf: Daar is hardnekkige gerugte in die kerklike ▸▸▸