Kyk weer helder na die Here wat ons volg

THE CHALLENGE OF JESUS
Deur NT Wright
Uitgegee deur InterVarsity Press, 1999


Vandag is dit na my besef vir die kerk uiters nodig om te konsentreer op Jesus. Te midde van al die baie woelinge, gesprekke en sienings wat die rond­te doen, is dit vir die dissipels van Jesus deurslag­ge­wend om net weer helder te kyk na en te dink oor die Here wat ons volg.

Om enige iets van Tom Wright te lees is altyd ’n avontuur. Dis nou een hooggeleerde wat dit regkry om op ’n boeiende manier sy materiaal en perspektiewe aan ’n gewone sterfling oor te dra.

Met hierdie boek kry Wright dit reg om in ’n agttal opstelle wat eintlik ’n lesingreeks is wat hy vir publikasie verwerk het, ’n mens regtig te fassineer met die uitda-gings wat die historiese figuur Jesus van Nasaret aan mense stel. Hy help ons ook om sommer ’n goeie begrip te kry van die huidige stand van Nuwe-Testamentiese studies.

Wright fokus veral op die historiese werklikheid, aktuele bediening en lering van Jesus. Sy half joerna-
listieke behandeling van gegewens rondom onder meer die Koninkryk van God, die Messiasskap, Simbole van Israel en ook die Kruis en Opstanding van Jesus help ons om die Evangelies se berigte weer op ’n vars manier te beluister en beter te begryp wat daarin gebeur en aan die kerk meegedeel word.

Veral kosbaar en leeswaardig is die twee laaste opstelle in die bundel met die uiters prikkelende titels: “Walking to Emmaus in a Postmodern world” en “The Light of the world”.

Hierin help Wright ons om die kontemporêre rele-vansie en lewensveranderende uitdagings van Jesus Christus vir ons dag en tyd en manier van gelowiges wees met ’n realistiese en positiewe ingesteldheid raak te sien en as dissipels van die Heer in eenvoud en opregtheid uit te leef.