10 Vrae aan Dr Roelf Petersen

Dr Roelf Petersen is die besturende direkteur van die Kansel Media-groep wat die bekende Christelike radiostasie, Radiokansel, insluit. Frits Gaum het met hom gesels.


1. Wie is Roelf Petersen?

Rudolf Petersen is ’n gewone Christen wat 15 jaar gelede deur die Here geroep is om Radiokansel te bestuur. Ek het in die Noorde en Noordwes grootgeword en in Orkney gematrikuleer. Is getroud met Alta Mooneen, het vier kinders, vier kleinkinders en twee agterkleinkinders.

2. Hoe lank is jy reeds die uitvoerende hoof van Radiokansel?

Ek is in 2000 as hoofbestuurder van Radiokansel aangestel, later as groep- besturende direkteur van die Kansel Media-groep, wat insluit Radiokansel, Kaapse Kansel 729 AM, CNW Media en United Christian Broadcasters Africa (wat die evangelie deur radioprojekte buite Suid-Afrika verkondig).

3. Radiokansel het ’n lang stryd gevoer om uitsaairegte te bekom. Is dié stryd nou gewonne?

Ons het uitsaailisensies gekry vir Radiokansel 657 khz AM (dekking Gauteng en omringende provinsies), in 2012 vir Kaapse Kansel 729 khz AM (dekking die wye Wes-Kaap) en bedryf ook ’n internetstasie vir jongmense (IAM Radio). Ons is pioniers vir die vestiging van digitale radio (Digital Radio Mondiale) en het reeds die toetsuitsendings van digitale mediumgolf (DRM 30) onder ’n spesiale lisensie suksesvol afgehandel. Die plan is om in die nabye toekoms na DRM 30 te migreer.

4. Wat is die doel van Radiokansel en sy susters?

Ons visie is om die evangelie van Jesus Christus uit te dra na elke huis en al die volke van Suid-Afrika – en verder – in elkeen se voorkeurtaal deur die gebruik van moderne media (elektroniese, gedrukte en sosiale media).

 5. In hoeveel tale saai die Kansel Media-groep uit en wat is die luistertal?

Kansel Media se bediening strek wyd en programme word in al elf landstale uitgesaai. Ons luistertal wissel as gevolg van die metingsisteem (Radio Audience Measurement Survey), en staan tans op nagenoeg 220 000 landswyd (Kaapse Kansel, Radiokansel, DSTV en internet). Ons versprei ook ’n dagstukkieboek, Woord vir vandag (100 000 per kwartaal) en Word for U ToDay vir jongmense (15 000). Word for today word ook wyd in Afrika deur ons vennote onder sublisensies versprei – sowat 2 miljoen eksemplare word jaarliks gedruk en in verskeie Afrikalande versprei. Die gesamentlike Facebook-vriende van Kansel Media se entiteite staan op 100 000.

6. Wie is die eienaars van Radiokansel?

Dit is ’n Artikel 21-maatskappy en dus is die direksie, wat volgens die maatskappywet aangestel word, die “eienaars” of eerder rentmeesters. Ons het nie aandeelhouers soos kommersiële maatskappye nie, maar ek sou graag wou sê dat die duisende luisteraars en ondersteuners ons ware “aandeelhouers” en strategiese vennote is.

7. Hoe vind die keuring van programme plaas?

Ons het ’n baie spesifieke uitsaaibeleid wat deur die direksie goedgekeur is, en verskeie teoloë is daarby betrokke. Programme moet eerder beklemtoon wat Christene van die verskillende denominasies saambind en nie verdeeldheid veroorsaak nie. Ons aanbieders en personeel verteenwoordig ’n wye spektrum van denominasies. Dit moet ook aan die lisensievoorwaardes van die uitsaai-owerheid voldoen, veral wat betref programme wat oor kontroversiële aangeleenthede handel. Luisteraars en die uitsaaipubliek se terug­voer en hulle programvoorkeure en geestelike behoeftes word ook in ag geneem.

8. Hoe sien jy die toekoms van Radiokansel?

Radiokansel is reeds 35 jaar op die wenpad en ek is oortuig dat die Here spesifieke planne het vir die volgende 35 jaar vir Radiokansel en die  Kansel Media-groep. Ons is eintlik maar in die beginfase van die groeiende impak van die digitale tegnologie en dit lei geen twyfel nie dat ons deel gaan wees van die digitale toekoms. Ons is gereed daarvoor.

9. En jou eie toekoms?

Ek is deur die direksie gekontrakteer om teen die einde van 2017 af te tree, maar ek weet my tye is in die Here se hande.

10. Wat beskou jy as die hoogtepunt van Radiokansel en Kansel Media sedert die begin van hierdie eeu?

Die Here se getrouheid. Radiokansel is al deur moeilike, selfs desperate, tye maar die Here het ons nog altyd deurgedra. In die huidige ekonomiese klimaat kry die meeste bedieninge swaar en Kansel Media is nie uitgesluit nie. Maar ons weet dat die Here se troue liefde nie sal verander nie en dat Hy nie die werke van sy hande sal laat vaar nie.