10 vrae aan Johan Smit

Ds Johan Smit is saam met sy vrou, Nina, van die bekendste en gewildste skrywers van geestelike boeke in Afrikaans. Johan se skryfloopbaan strek oor etlike dekades en hy is ’n betroubare Bybeluitlêer met ’n helder skryfstyl. Frits Gaum het na aanleiding van sy jongste boek, Gereed vir die wederkoms?, uitgegee deur CUM, met hom gesels.


1. Jou hoeveelste boek is Gereed vir die wederkoms?

113de.

2. Het jy ook ander boeke in CUM se Bybel-studiereeks “Ontdek en beleef” geskryf?

Ja. Onder andere: Leef jou geloof (Efesiërs); God se veel­kleu­rige genade (Josef); Jesus se raaiselstories (Gely­ke­nisse); Wanneer God stilbly (Job); Geloof in ’n tyd soos hier­die (Jakobus).

Johan Smit

Ds Johan Smit

3. Gereed vir die wederkoms? is ’n Bybelstudie oor 1 en 2 Petrus. Op die agterblad van die boek word gesê 1 en 2 Petrus “is as ’t ware ’n kompakte gids vir die Christelike lewe”. Waarom is dit die geval?

In die apostoliese briewe word die Christene met ’n Christelike leefstyl gekonfronteer. Hulle het meestal uit ’n heidense agtergrond gekom met gebruike en waardes wat nie by Christene tuishoort nie. Hierdie nuwe leefstyl is baie sterk geskoei op Jesus se bergpreek, naamlik gehoorsaamheid aan God se wil en onselfsugtige, opofferende liefde.

4. 1 en 2 Petrus is in goeie Grieks geskryf. Dink jy nie dis onwaarskynlik dat die eertydse visserman, Petrus, sulke goeie Grieks sou kon geskryf het nie?

Daar word wel onder geleerdes gespekuleer oor die outeurskap van die brief. Petrus sou volgens hulle nie sulke goeie “teksboek”-Grieks kon skryf nie. ’n Moontlike verklaring is dat Petrus (soos Paulus ook by geleentheid) van ’n sekretaris gebruik gemaak het wat aan sy Grieks kon skaaf. Of die Grieks is met die oorskryf van die manuskrip verbeter. Daar word egter nie getwyfel dat die inhoud van die briewe wel aan Petrus toegeskryf moet word nie.

5. In 1 Petrus 3:1 skryf Petrus volgens die 1983-­Afrikaanse Vertaling: “Vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees.” Die 2014-Direkte Vertaling stel dit dalk nog sterker: “Net so, vroue, moet julle aan julle eie mans ondergeskik wees …” Ek glo nie alle hedendaagse vroue sal danig in hulle skik wees met dié uitspraak nie?

Vir seker sal Petrus nie punte verdien by die kommissie vir vroueregte nie! Petrus skryf aan ’n gemeente wat in ’n bepaalde kultuur en tydsone geleef het. Toen-tertyd was die vrou ondergeskik aan die man. Dit was ’n juridiese gegewe. Petrus stel dus nie ’n nuwe reël vas nie, maar herinner sy gemeente aan die bestaande toedrag van sake, en moedig hulle aan om dié toedrag van sake te eerbiedig ter wille van die Christelike voorbeeld wat hulle moet stel. Dit gaan dus eerder oor die vestiging van ’n suiwer Christelike voorbeeld as wat dit die onderdrukking van die vrou beoog.

6. Is Petrus boonop téén vroue wat hulle hare vleg, goue juwele dra en elegante klere aantrek (1 Pet 3:3, Direkte Vertaling)?

Petrus definieer skoonheid hier net anders as wat dit gewoonweg in die sekulêre wêreld gesien is. Skoonheid word nie “aangeplak” nie, maar behoort ’n innerlike gesindheid te weerspieël. Beskeidenheid en kalmte van gees is nogal navolgenswaardige eienskappe – nie net by vroue nie. Petrus skryf nie die mooimaakgoed af nie. Hy stel dit net ondergeskik aan ’n mooi innerlike.

7. Sou jy in die lig van 1 Petrus 5:8 en die res van die Bybel sê die duiwel is ’n persoon of eerder ’n onpersoonlike bose mag?

Die duiwel word in 1 Petrus 5:8 sowel as in die res van die Bybel as ’n persoon voorgestel en nie as ’n onpersoonlike mag nie. Vergelyk bv Lukas 4:1-13; Job 1:6-12; Sagaria 3:1; Openbaring 12:9-11.

8. Wat is die belangrikste punt wat 1 en 2 Petrus oor die wederkoms van Jesus Christus maak?

Petrus skryf vir mense wat ter wille van hulle geloof swaar kry. Hy vestig by hulle ’n uitsig op die wederkoms (hoop), maar hy lê veral klem op die leefstyl van mense onderweg na die wederkoms. ’n Deurlopende tema is “deur lyding tot heerlikheid” (vgl Rom 8). Volharding in die geloof wat hulle bely, is belangrik. Hy verseker hulle van God se ondersteuning.

9. Wie, sou jy sê, is die “vals profete” van wie Petrus praat (2 Pet 2:1) in óns tyd?

In Petrus, Paulus en Johannes se tyd was dit mense uit die Christengemeenskap wat met valse woordverkondiging vorendag gekom het– soos wat die valse profete (woordverkondigers) dwarsdeur die eeue tot vandag toe nog verwarring onder gelowiges veroorsaak. Alle vreemde vertolkings van die Bybel moet deeglik ondersoek en getoets word. Veral wanneer dit oor die Persoon en werk van Christus gaan.

10. Aan watter volgende boek skrywe jy nou?

’n Dagboek vir 2018 en ’n Bybelstudie oor Hosea.