En die wenners is …

Die Andrew Murray-prysfonds het pas die wenners van vanjaar se pryse vir Christelike en teologiese boeke aangekondig.


Barend Vos wen Andrew Murrayprys

Die Andrew Murrayprys vir die beste Afrikaanse Christelike boek is gewen deur Barend Vos, NG predikant van Warrenton, vir sy boek Die ewigheid in my hart, uitgegee deur Lux Verbi. Daar is 23 boeke vir dié prys ingeskryf en dit word vanjaar die 36ste keer toegeken.

Barend Vos

Barend Vos

Vos se wenboek bied meditatiewe, eietydse omskrywings van die Psalms en die beoordelaars sê dat die skrywer die menslikheid van die Psalms “in die hart van God se Woord” op ’n besonder kreatiewe wyse na vore bring. Barend Vos is onder meer die skrywer van bekroonde Bybelromans en het in kerklike kringe as satiriese rubriekskrywer in Kerkbode en LiG bekendheid verwerf. Die teoloë Andries Cilliers en Christina Landman en koerantman Johann Maarman was vanjaar die beoordelaars. Die prys bestaan uit R20 000, ’n goue penning en ’n oorkonde en word in Mei oorhandig.

Afrika-teoloë wen Andrew Murray-Desmond Tutuprys

Die Andrew Murray-Desmond Tutuprys – by uitstek ’n “versoeningsprys” – is vanjaar gewen deur Living with dignity – African perspectives on gender equality, uitgegee deur Sun Press. Die redakteurs van dié werk is Elna Mouton en Len Hansen van Stellenbosch, Gertrude Kapuma van Malawi en Thomas Togom van Kenia. Hierdie projek het meer as twintig teoloë van dwarsoor Afri­ka betrek en in die boek word die belangrike kwessies van geslagsgelykheid en menswaardigheid in Afrika vanuit verskillende perspektiewe belig. Die beoordelaars meen dat dit ’n groot bydrae sal lewer om die Afrika-denke oor hierdie sake te help vorm. Die teoloë Dion Forster, Nadia Marais en Rian Venter het as beoordelaars opgetree. Die prys bestaan uit R20 000 en oorkondes.

Jonges kry Desmond Tutu-Gerrit Brandprys

Die prys vir debuutwerk in ’n amptelike taal van Suid-Afrika is vernoem na die Nobelpryswenner Desmond Tutu en die vroeggestorwe Stellenbosse teoloog en boeke­redakteur, Gerrit Brand. Die wenboek is vanjaar Jong ­teoloë praat saam … uitgegee deur Bybel-Media met as ini­sieerder en redakteur Annette Potgieter. Hierin skryf 15 studente van teologiese fakulteite van verskeie universiteite in Suid-Afrika oor hedendaagse geloofs- en lewens­vrae. Die beoordelaars, Gertrude Fester en Charlene van der Walt, sê dis ’n pragpublikasie waarin vars stemme bymekaargebring word om na te dink oor God, gemeente en geloof. Die prys bestaan uit R10 000 en oorkondes.

Chris Lamprecht ontvang die eerste Andrew Murray-FAK-toekenning 

Hierdie toekenning, geborg deur die FAK, word vanjaar die eerste keer toegeken vir ’n buitengewone bydrae tot die Christelike musiek. Dit word toegeken aan Chris Lamprecht wat, volgens die komitee wat die nominasies beoordeel het, “’n ontsaglike groot skat van gewyde mu­siek tot ons musiekerfenis gevoeg het”. “Oom Chris” het nie net gewyde musiek gekomponeer nie, maar ook ander liedere, by name volksliedjies, verwerk.

’n Spesiale Andrew Murray-toekenning vir Gerdrie van der Merwe

Gerdrie van der Merwe

Gerdrie van der Merwe

’n Spesiale Andrew Murray-toekenning word gemaak aan die kerkhistorikus en Afri­ca­na-versamelaar, Ger­drie van der Merwe. Hy kan met reg ge­noem word die kroniekskrywer van NG ge­meentes met meer as 50 boeke waar­in hy die geskiedenis van ge­meen­tes en predikante nou­keurig opgeteken het. Hy het ook ’n versameling van ker­khistoriese en teologie­se boeke en ander Africana opgebou wat enig in sy soort is, waarskynlik die groot­ste van dié aard in private besit.

In die volgende uitgawe van Kerkbode verskyn ’n 10 vrae-gesprek met Elna Mouton, een van die redakteurs van Living with dignity.