Veertig jaar later is dit tyd vir ’n nuwe lied

Veertig jaar gelede het die Suid-Afrikaanse samelewing gebrand met die jeugopstande wat in Soweto losgebars het en daarvandaan elders heen versprei het. Twintig jaar later is die nuwe grondwet aanvaar wat met sy akte van menseregte ten minste teoreties die land op ’n nuwe koers geplaas het.

Nou, met die veertigste herdenking van die onrus van 1976, wil Suid-Afrikaanse kerke help om die mooi ideale van die twintig jaar oue grondwet in praktyk lewe te gee.

Dit is kortliks die boodskap agter die versoeningsbyeenkoms wat die kerke saam met die Suid-Afrikaanse Weermagvereniging (SAWV) en die June 16 Foundation vir 11 Junie in Orlando, Soweto, beplan.

Die veteranevereniging en die June 16 Foundation verteenwoordig die generasies aan die twee kante van die konflik, sê die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke in ’n boodskap oor die versoeningsdag.

Hulle weet ook dat dit nie die volledige prentjie is nie. Die dienspligtiges was nie die polisiemanne wat in Soweto op die skoolkinders geskiet het nie. En uit die swart geledere is daar ook veterane van formasies soos MK en Apla. Sulke groepe word genooi om te kom deelneem aan die versoeningsproses in Soweto.

Die hoofprogram op Saterdag, 11 Junie, in die Orlandostadion begin om 10:00. Dit sal begin met die sing van die nasionale lied. Daarna volg ’n plegtige herinneringsgeleentheid vir veterane van alle groepe met ’n laaste saluut, kransleggings, die hys van ’n kruis en die loslaat van duiwe.

’n Aanbiddingsgeleentheid sal volg met ’n Skrifboodskap en boodskappe van versoening en vrede. Daar sal ook ’n plegtige verbintenis van die jeug van vandag wees met die oog op die toekoms.

Die program sal ook geleentheid bied vir lofprysing en gesamentlike onderlinge gebed en interaksie.

Vooraf sal daar ’n vredestap wees van die Madibane Hoërskool tot by die stadion, ’n vredesaflos deur jongmense van alle rasse en die aansteek van ’n vlam van versoening deur vier jongmense. Weens logistieke beperkings kan almal nie genooi word om hieraan deel te neem nie. Die organiseerders reël dit met die betrokke groepe.

Ná die hoofprogram is daar ’n program van deelnemende jeugspele met kort vertoonwedstryde en musiek op die veld van die stadion.

Gemeentes word gevra om met mekaar saam te werk om busvervoer na die stadion toe te reël. Die versoek is dat mense reeds teen 9:30 op hulle plekke moet wees. Reëlings vir die parkering van die busse en vir parkeer- en busrygeriewe word getref.

Navrae hieroor en oor enige ander logistieke reëlings kan aan dr Gustav Claassen, algemene sekretaris van die NG Kerk, by gustavc@ngkerk.org.za gerig word.

Veertig jaar is ’n tydperk wat in die Bybel besondere betekenis kry. Daarom wil die organiseerders die 40 jaar sedert die Soweto-opstand sinvol afsluit en met ’n nuwe era van versoening begin.

“Dit is ’n geleentheid vir Suid-Afrika om onder God te begin met ’n nuwe reis van belydenis, vergifnis, versoening en heling. Dié nuwe tyd vra van alle Suid-Afrikaners om saam te sing aan ’n nuwe lied, soos Psalm 98:1 sê: ‘Sing ’n nuwe lied tot eer van die Here’.”

▶ Kyk ook op ngkerk.net na video-onderhoude met dr Kobus Gerber en afgetrede kol Jan Malan oor die versoeningsprojek.