‘Woorde kan wêrelde versit’

Ons het woorde. Daarmee kan ons wêrelde versit. Ons woorde kan mense ’n kopskuif laat maak. Ons kan met ons woorde veilige ruimtes skep. Ons kan onreg beveg. Soos die Woord wat méns geword het, dit by uitstek gedoen het. Hy het Hom met mense van alle stande en rasse en geslagte vereenselwig – met hulle vreugdes, hulle verwonding, ook met die moontlikheid dat hulle ánders kan word.

So het Elna Mouton, mederedakteur van 2016 se Andrew Murray-Desmond Tutu-pryswenboek, Living with dignity, gesê toe sy en vier ander wenners van vanjaar se Andrew Murraypryse op Stellenbosch by die jaarlikse Murray-Tutu-gesprek gepraat het. Die gespreksonderwerp was “Geloof en Suider-Afrika vandag”, en Barend Vos, Annette Potgieter, Nadia Marais en Gertrude Kapuma was die ander gespreksgenote.

Kapuma, ’n teoloog van Malawi en ’n mederedakteur van Living with dignity, het verwys na “tipiese” Afrika-probleme soos armoede, die vigs-endemie en gender-ongelykheid. Sy het beklemtoon dat die kerk, as ’n verkondiger van die geloof, ’n plek van veiligheid moet wees, dat die kerk mense van God se liefde moet verseker en ook dat dié God-van-liefde dáár is vir elkeen van hulle. Sy het daarop gewys dat Living with dignity deur Afrika-teoloë geskryf is om Afrikane te help verstaan dat ook die vrou na die beeld van God geskape is, en vroue wil verseker dat God in ’n soms harde patriargale omgewing, vir hulle omgee.

Nadia Marais, een van die skrywers van die wenboek van die Desmond Tutu-Gerrit Brandprys, Jong teoloë praat saam …, het “in gesprek met haarself” nagedink oor wat haar hoop is vir die Christelike geloof in Suider-Afrika. Sy het onder meer gesê dat met verbeeldingrykheid gesoek moet word na nuwe moontlikhede om ons geloof uit te druk. Annette Potgieter, inisieerder en redakteur van Jong teoloë praat saam …, meen dat jong teoloë juis daarna moet soek om hulle eie stem te vind en dit in eietydse situasies op ’n eie manier hoorbaar te maak. 

Volgens Barend Vos, wie se gebedsboek oor die Psalms, Die ewigheid in my hart, met die Andrew Murrayprys bekroon is, is gebed die één manier waarop ons almal met God kan kommunikeer – ook al weet ons nie altyd hoe ons moet bid nie. – FMG