Amptelike Nuus – 21 Oktober 2016

Stuur Amptelike Nuus na Mario Small by mario@bmedia.co.za

NG KERK

BEROEPE NA NG KERK-GEMEENTES

BEROEP – Ds Bennie Brink na Dundee-Suid, ds Schalk Kotze van Oudtshoorn Moedergemeente na Paarlberggemeente; ds Danie Kritzinger na Modderrivier/Ritchie; prop AHG Smith na Wilgespruit; ds Karel van der Westhuizen van Doornpoort na Paarl-Vallei; ds Andries Hendrik van Rooyen van Klerksdorp-La Hoff na Ventersburg.

AANVAAR – Ds Bennie Brink na Dundee-Suid, ds Danie Kritzinger na Modderrivier/Ritchie; prop AHG Smith na Wilgespruit; ds Karel van der Westhuizen van Doornpoort na Paarl-Vallei.

WES-KAAPLAND

BEVESTIGING

Ds Karel van der Westhuizen word as leraar in die NG gemeente Paarl-Vallei op 6 November 2016 bevestig. (Gawie van Broekhuizen, 17.09.2016).

STANDPLAASRUILING

Drieledige standplaasruiling tussen ds Schalk Kotze van die NG gemeente Oudtshoon Moeder­gemeente (na Paarlberg: voltydse onbepaalde pos), ds Christo van Staden van Paarlberg (na Kangovalleie: deeltydse onbepaalde pos) en ds Smuts Janse van Rensburg van Kangovalleie (na Oudts­hoorn Moedergemeente: voltydse onbepaalde pos). Hierdie ruiling vind plaas met ingang van 1 Januarie 2017. (A Nortier, Skriba, 10.10.2016).

NOORD-KAAPLAND

BEVESTIGING

Ds Danie Kritzinger is as leraar in die NG gemeente Modderrivier/Ritchie op 16 Oktober 2016 bevestig. Hy is vanaf 1 Desember 2016 voltyds in diens van die gemeente. (Hannelie Ollewagen, 29.09.2016).

WES-TRANSVAAL

BEVESTIGING

Prop AHG Smith word as leraar in die NG gemeente Wilgespruit op 23 Oktober 2016 om 08:30 bevestig. (Lourens Breytenbach, 29.09.2016).

RINGSITTING 2016

Die Ring van Klerksdorp het tydens die onlangse vergadering die volgende lede tot die Ringkommissie verkies: Voorsitter: Ds F van Heerden (Francois); Skriba: Ds JJC Rossouw (Cobus); Addisonele lid: Ds PH van Daalen (Patric) en sekundus: Dr JA Kritzinger (Andries). (Ds JJC Rossouw, RS, 05.10.2016).

NOORDELIKE SINODE

UITNODIGING NA 70 STE VERJAARSDAG

Die NG gemeente Wonderboom-Suid word op 23 Oktober 2016 70 jaar jonk. Ons nooi alle oudlidmate en -leraars van die gemeente om die oggenddiens om 08:30 by te woon. So sê ons vir die Here dankie vir die seën en bewaring gedurende die jare. (Ds Gert Badenhorst, 05.10.2016).

OOSTELIKE SINODE

EMERITAAT

Dr André Botha het in die NG gemeente Pretoria-Oosterlig op 30 September 2016 geëmeriteer. Hy het sy akte van demissie op Sondag 25 September 2016 ontvang. (Rentia Bester, 27.09.2016).