Die buitengewone Algemene Sinode in foto’s

Die Algemene Sinode kom byeen in die kerkgebou van die NG gemeente Pierre van Ryneveld in Centurion. Foto: Louise Jackson

Die Algemene Sinode kom byeen in die kerkgebou van die NG gemeente Pierre van Ryneveld in Centurion. Foto: Louise Jackson

Die musiekspan van Vonnk en Flam op die verhoog. Hulle begelei die Algemene Sinode se musiek. Foto: Louise Jackson

Die musiekspan van Vonnk en Flam op die verhoog. Hulle begelei die Algemene Sinode se musiek. Foto: Louise Jackson

'n Stukkie briood word gebreek tydens die nagmaalviering aan die begin van die Algemene Sinode. Foto: Louise Jackson

’n Stukkie brood word gebreek tydens die nagmaalviering aan die begin van die Algemene Sinode. Foto: Louise Jackson

'n Groep gay lidmate en ondersteuners met T-hemde wat sê liefdeisliefde volg verrigtinge van die galery af by die Algemene Sinode. Die Algemene Sinode het huisreëls goedgekeur wat bepaal dat geen mense met kleredrag of plakkate of enigiets dergliks wat standpunte oor selfdegeslagverhoudings verteenwoordig of propageer, word toegelaat in die vergadering nie. Besoekers is ook versoek om hieraan gehoor te gee. Nadat prof Nelus Niemandt, verteenwoordiger van die teologiedosente by Tukkies hierteen beswaar gemaak het, het ds Nelis Janse van Rensburg, moderator, gesê hy gaan nie 'n lang debat oor die saak toelaat nie. Hy het gesê hulle gaan nie reëls afdwing nie. Foto: Neels Jackson

’n Groep gay lidmate en ondersteuners met T-hemde wat sê liefdeisliefde volg verrigtinge van die galery af by die Algemene Sinode. Die Algemene Sinode het huisreëls goedgekeur wat bepaal dat geen mense met kleredrag of plakkate of enigiets dergliks wat standpunte oor selfdegeslagverhoudings verteenwoordig of propageer, word toegelaat in die vergadering nie. Besoekers is ook versoek om hieraan gehoor te gee. Nadat prof Nelus Niemandt, verteenwoordiger van die teologiedosente by Tukkies hierteen beswaar gemaak het, het ds Nelis Janse van Rensburg, moderator, gesê hy gaan nie ’n lang debat oor die saak toelaat nie. Hy het gesê hulle gaan nie reëls afdwing nie. Foto: Neels Jackson