“Ons moet van voor af besluit”

Ds. Nelis Janse van Rensburg, moderator van die Algemene Sinode, sê dat die sinode van voor af moet dink en van voor af ’n besluit moet neem ná die appèlliggaam die Algemene Sinode van 2015 se besluite oor verhoudinge tussen mense van dieselfde geslag ter syde gestel het.

Volg hierdie skakel om die video te kyk.