Dankie, oom Japie

Ds Japie du Plessis luister terwyl ds Nelis Janse van Rensburg hom bedank vir sy omvangryke rol in die kerk. Du Plessis, wat in 1962 die eerste Algemene Sinode as waarnemer bygewoon het, woon nou sy heel laaste Algemene Sinode by. Janse van Rensburg het na verskillende aspekte van Oom Japie se lang loopbaan verwys. Daaronder tel sy rol oor jare in die leierskap van die Wes-Transvaalse sinode (nou Sinode Goudland). Hy was ook baie betrokke by die NG Kerk in Sri Lanka wat hom as hulle vader bestempel. Janse van Rensburg het ook verwys na Du Plessis se rol in die gesprekke met swart gemeentes wat nou by Goudland wil inskakel. Oom Japie is 'n "absolute leier", het Janse van Rensburg gesê.

Ds Japie du Plessis luister terwyl ds Nelis Janse van Rensburg hom bedank vir sy omvangryke rol in die kerk. Du Plessis, wat in 1962 die eerste Algemene Sinode as waarnemer bygewoon het, woon nou sy heel laaste Algemene Sinode by. Janse van Rensburg het na verskillende aspekte van Oom Japie se lang loopbaan verwys. Daaronder tel sy rol oor jare in die leierskap van die Wes-Transvaalse sinode (nou Sinode Goudland). Hy was ook baie betrokke by die NG Kerk in Sri Lanka wat hom as hulle vader bestempel. Janse van Rensburg het ook verwys na Du Plessis se rol in die gesprekke met swart gemeentes wat nou by Goudland wil inskakel. Oom Japie is ’n “absolute leier”, het Janse van Rensburg gesê.