‘Ons besluit oor meer as selfdegeslag-verhoudings’

“Ek het gisteraand sleg geslaap, vriende. Ek het die hele nag gebid,” het ds Nelis Janse van Rensburg op die laaste oggend van die Buitengewone Algemene Sinode 2016 gesê.

“Ons besluit vandag oor meer as selfdegeslagverhoudings. Ons besluit of meer of minder mense deel gaan wees van ons kerk.”

Janse van Rensburg het vir sinodegangers gesê dat hy ʼn mandaat het oor die eenheid van die NG Kerk.

“Ek vra dat julle my hierin sal ondersteun. Ons moet nou besluite neem. Maar dit moet sinvolle besluite wees sodat ons vandag waardig hier kan weggaan.”