’n Moederhart vir SA kinders

“Maar Jesus het gesê: Laat staan die kindertjies en moet hulle nie verhinder om na My toe te kom nie, want die koninkryk van die hemel is juis vir mense soos hulle.”

Dié aanhaling uit Matteus 19:14 was die boodskap wat ds Nelis Janse van Rensburg, moderator van die Algemene Sinode, op Sondagoggend 30 Oktober in die Groote Kerk in Kaapstad gebring het.

Tydens dié spesiale erediens het die Groote Kerk R1 miljoen vir vroeë kinderontwikkeling (VKO) aan ds Leon Venter, predikant in sinodale diens van die NG Kerk in Wes-Kaapland se diensgroep Diaconia, oorhandig.

Ds Johan van Rooyen, leraar van die Groote Kerk, vertel dat hul gemeente die afgelope 18 maande hul missionêre identiteit herontdek het. Hulle wil in die toekoms VKO ’n groot fokus in dié Kaapse gemeente maak.

Die Groote Kerk het onlangs ’n skenking van R1 miljoen ontvang en het besluit om die vólle R1 miljoen aan Diaconia te skenk. Dié geld sal die eerste bydrae tot die nuwe beleggingsfonds genaamd Societas wees. Societas is ’n fonds waar beleggings ten bate van VKO gemaak kan word.

“Die droom met Societas is om die belegging só te laat groei dat die totale fonds se waarde teen 2026 ongeveer R150 tot R220 miljoen beloop sodat dit R1 miljoen per maand vir VKO beskikbaar kan stel,” verduidelik Venter.

Gerhard Swanepoel, hoofouderling van die Groote kerk, het die R1 miljoen simbolies aan Venter oorhandig.

Janse van Rensburg het telkens die radikaliteit van Jesus Christus se klem op kinders aangedui. “Jesus maak in sy bediening radikale aansprake om die gelyk- en menswaardigheid van kinders te beklemtoon. Dié tipe handeling was totaal onvanpas in die eerste-eeuse konteks waarin die Nuwe Testament afgespeel het. Jesus het gekom en die normatiewe en patriargale strukture weggeskuif en ’n ander weg aangewys. Ons het dié absolute unieke manier waarop Jesus oor kinders gedink en opgetree het, nódig in Suid-Afrika,” het Janse van Rensburg gesê.

“Dit gaan nie goed met ons kinders nie,” het hy gesê en met statistiek ’n donker en skrikwekkende prentjie geskets oor die toestand waarin die kinders in Suid-Afrika moet leef. “Ons kan nie meer wag nie,” het hy gepleit.

Venter stem saam en bevestig dat Jesus die NG Kerk spesifiek roep om op te staan vir kinders en iets groots te doen. Hy glo dat nes Jesus spesifiek vir die dissipels gestuur het, roep hy opnuut ook vir die Groote Kerk.

“God gee vir ons nuwe oë om na ons kinders te kyk. Dis só mooi wat simbolies vandag hier gebeur,” het Janse van Rensburg geglimlag. “Die moeder van die NG Kerk kom wys haar moederhart vir kinders in Suid-Afrika.”

“Ons word uitgedaag om te bedink, te huil en op te staan vir die kinders wat nie self kan nie, want die koninkryk van die hemel is juis vir mense soos húlle, die kinders van Suid-Afrika.”