Die kruis het ’n rewolusie voltrek

THE DAY THE REVOLUTION BEGAN: RECONSIDERING THE MEANING OF JESUS’S CRUCIFIXION
Deur NT Wright
Uitgegee deur Harper Collins. Kindle Edition


Hierdie boek het baie te sê vir almal wat mis­­sionale kerkwees ernstig opneem en wat ’n hart het vir die evangeli­sasietaak van die kerk. Terwyl Wright baie skerp fokus op die betekenis van Jesus se kruisdood sit hy die hart van die evangelieboodskap uiteen. Hierdie boodskap is nie heeltemal die een waaraan ons gewoond is en wat ons uit die kringe van Billy Graham en sy geesge­note hoor nie.

Wright se hoofargument is dat om 18:00 van die dag waarop Jesus gekruisig is, was die wêreld ’n radikaal ander plek as wat dit daardie oggend nog was. Op die eerste Goeie Vrydag het ’n rewolusie plaasgevind. God het sy koninkryk kom vestig met Jesus as die Koning (Messias). Die ironiese woorde wat Pilatus bokant Jesus se kop laat aanbring het: “Koning van die Jode”, was inderdaad ’n aanduiding van die nuwe werklikheid.

Die missionale vraag, in die woorde van Wright, is: “If Jesus’s death really did launch a revolution, what does it look like, and how do we join in?” Hy antwoord die vraag so: “Christian mission means implementing the victory that Jesus won on the cross. Everything else follows from this.” Evangelisasie is om mense uit te nooi om deel te word van hierdie implementeringstaak.

lees-die-boek-cover

Om te sê dat Jesus vir ons sondes gesterf het en dat ons daarom hemel toe gaan is volgens Wright beide ’n verdraaiing en ’n verskraling van die evangelie en trek die aandag af van ons ware roeping en taak.

Dit ignoreer Jesus se aanspraak dat Hy God se koninkryk op aarde “soos in die hemel” vestig en dat sy kruisdood die klimaks van hierdie werk is. Dit is binne hierdie konteks dat persoonlike evangelisasie sy plek het.

’n Belangrike aspek van die oorwinning wat Jesus aan die kruis behaal het, is deur vergifnis van sonde te bewerkstellig. Hierdeur is die mag van sonde en dood verbreek en word mense nou in staat gestel om ’n lewe van diens te lewe waardeur hulle die waarde van die koninkryk vergestalt en so die koninkryk op aarde vestig.

In stede van die “plaasvervangende sterwe” van Jesus waar ’n woedende God sy woede op Jesus uithaal, probeer Wright eerder praat van ’n sterwe “ter wille” van mense – iets wat meer in lyn met die boodskap van die Evangelies en van Paulus is.

Ds Freddie Schoeman is predikant van die NG gemeente Lyttelton-Oos.