Amptelike nuus – 2 Desember 2016

Stuur Amptelike Nuus na Mario Small by mario@bmedia.co.za

NG KERK

BEROEPE NA NG KERK-GEMEENTES

BEROEP – Ds Pierre Burger van Gesinskerk Ballito, Noordkus, na Caledon-Wes; prop dr Jan Abraham de Man na Viljoensdrif; ds Louis Fourie van Valhala na Marble Hall; prop Philippus Rudolph Botha Gräbe na Quellerina; ds Deon Holtzhausen na Bonaeropark; prop Anel Pienaar na Pretoria-Dowes; ds Karel van der Westhuizen van Doornpoort as medeleraar na Paarl-Vallei; ds Phillip Voight van Culembeeck na Sionsrand.

AANVAAR – Ds Deon Holthausen na Bonaeropark.

WES-KAAPLAND

BEVESTIGING

Ds Pierre Burger sal vanaf 1 Janaurie 2017 in diens wees by NG gemeente Caledon-Wes en sal sy intreepreek op Sondag, 15 Januarie 2017 lewer. (Juanita Kruger, Skr, 14.11.2016).

BEVESTIGING

Ds Karel van der Westhuizen is as medeleraar in die NG gemeente Paarl-Vallei op Sondag 6 November 2016 bevestig. (Gawie van Broekhuizen, leraar: Paarl-Vallei gemeente, 09.11.2016).

DEMISSIE

Ds SW Kotzé het op Sondag 27 November 2016 demissie by die NG gemeente Oudtshoorn ontvang. (Ds JM Fourie, RS, 24.11.2016).

DEMISSIE

Ds MS Janse van Rensburg het op Sondag 27 November 2016 demissie by die NG gemeente Kangovalleie ontvang. (Ds JM Fourie, RS, 24.11.2016).

EMERITAAT

Ds Johan Morkel van die NG gemeente Kuilsri­vier-De Eike het op 30 November 2016 geëmeriteer. Hy sal sy akte van demissie op Sondag 4 Desember 2016 ontvang. (Mariana van ­Schalkwyk, Saak, 21.11.2016).

EMERITAAT

Ds Adam Johannes (Johan) Jacobs van die NG gemeente Aurora ontvang op 15 Januarie 2017 sy akte van demissie by emeritaat vir 31 Januarie en lewer op 22 Januarie 2017 sy afskeidspreek. (JC van Schoor, RS, 18.11.2016).

OOS-KAAPLAND

EMERITAAT

Ds Jan Coetzee van Sionsrand het sy afskeidspreek op 27 November 2016 gelewer waartydens hy ook akte van demissie by emeritaat ontvang het. (Marthie Gerber, 12.11.2016).

BEVESTIGING

Ds Phillip Voight se intreepreek word op 22 Janua­rie 2017 om 09:00 in die NG gemeente Sionsrand gehou. (Marthie Gerber, 12.11.2016).

HOËVELD

BEVESTIGING

Ds HG Holthausen is op 13 November 2016 in die NG gemeente Bonaeropark bevestig. Sy intree­preek is by dieselfde geleentheid gelewer. (Michelle van Tonder, RS, 12.11.2016).

OOSTELIKE SINODE

DEMISSIE

Ds CP Momberg van Ligkruis het op 27 November 2016 demissie ontvang weens die gemeente se finansiële onvermoë. (Dr CH Booy, RS, 21.11.2016).