Is God nog God?

In die voortgaande teologiese gesprek oor die onlangse sinodebesluite, deel ds Peet Bester van Franchhoek ʼn paar gedagtes oor God en die Bybel.


Die gesprek en debat oor onlangse sinodale besluite laat my baie dink oor al die prosesse wat in en om ons aan die gang is. Sentraal hieraan is hoe ons God en die Skrif sien. My bedrae tot hierdie gespek gaan oor hierdie saak.

Ek dink God het ’n gyselaar van die Bybel geword. Laat ek dit dan sommer reguit sê: die Bybel het God se plek ingeneem en sodoende ’n afgod geword. Radikaal? Nee, net my siening. Ek beskou God as die Ewige, Bewegende, Uitreikende Wese wat in metafore geken word. God is ’n misterie. God openbaar Hom (Haar) ook as Jesus en as Gees.

Soos ek dit verstaan, handel die Bybel oor hierdie Wese. Ons leer die Godheid ken deur die Skrif. Die Godheid kan tog nie beperk word deur ’n Boek nie. Ek het geen behoefte om enigsins die gesag van die Skrif uit te daag nie, net om konsekwent te probeer wees.

As God God is, moet ons Hom so aanbid en nie die Skrif nie. Die Skrif wys en leer ons wie Hy is. Ons maak afleidings en maak keuses. Soos sinodes tans besluite neem met die insig tot die vergadering se beskikking, so het mense op sinodes (lank gelede) besluit hoe die Skrif moes lyk. Daar is verskille oor hierdie Skrif. Dink aan die apokriewe boeke. Daardie sinodes het nie bestaan uit engele nie, maar uit mense nes ons.

As God God is, kan Hy Hom nog steeds openbaar. Sal dit net deur die Skrif wees? Ek vra weer, het God nie vir baie die Skrif geraak nie? Dat die diepste wese van wie Hy (Hulle) is, dat God  in verhouding met Jesus en die Gees beweeg en lewe, deur versies en belydenisse beperk en beset word nie?

Ons kyk na die verlede asof God homself meer en duideliker openbaar het. As God God is, waarom glo ons nie dat Hy ook in ons tyd helder en duidelik kan praat nie? Ons dink en tree op asof Paulus heldersiende oor alles was. Asof die Gees net deur hom gewerk het. Ons gebruik versies oor hoe waardig die Skrif is om die Skrif se waarde te verhoog en die God waaroor dit gaan, te verskraal.

Ek glo die grootste toets van ons tyd is verdraagsaamheid. As God God is, hou Hy (Hulle) ons almal vas. Met almal bedoel ek almal. As verwondering oor wie hierdie Grote God is ons nie meer roer nie, is ons diep in die moeilikheid. Ons gebruik versies om my God en jou God teen mekaar af te speel. As God God is, moet ons waag met liefde. Dit lyk vir my dis wat Hy (Hulle) heeltyd doen.