’n Reis op God se pad

By die Ooskerk in Pretoria neem dr Marina Strydom gelowiges op Viam Dei, die pad van God. Dis ’n reis wat ’n mens verander, maar dis ’n lonende reis, want dis ’n reis na ’n dieper verhouding met God toe. NEELS JACKSON berig.


Banie Lundie (56) is ’n man met ’n gesin, ’n siviele ingenieur met sy eie besigheid en ’n aantal werknemers. Hy is ook ’n gelowige wat nog altyd gevoel het dat hy ’n dieper verhouding met God wou hê, maar dat die kerk se gewone manier van doen hom nie help nie.

“Ek het opgehou Bybel lees en bid,” vertel hy, “want ek het gevoel dit maak geen verskil nie.” Op ’n punt in sy geloofsreis het hy gebid: “Here, is daar ook ’n plek vir my?”

Dis vir mense soos Banie dat dr Marina Strydom, predikant van die NG gemeente Pretoria-Oos, vyf jaar gelede begin het met Viam Dei, ’n bediening waardeur sy gewone gelowiges wil help om ’n dieper verhouding met God te hê op elke vlak van hulle lewe.

“Ek het begin agterkom mense beleef hulle verhouding met God baie rasioneel,” sê sy. “Dit gebeur in hulle kop. Hulle hoor dit en dink daaroor.”

Barnie verduidelik sy belewenis só: Vroeër sou hy ’n goeie Pinksterreeks bywoon. Dan het hy gevoel daar word met hom gepraat. Dit was vir hom ’n hoogtepunt, maar na ’n week of wat taan dit. Dan is hy weer waar hy was.

Met Viam Dei wil Marina mense help om ’n brug oor te steek van ’n kliniese spiritualiteit na ’n heel en geïntegreerde spiritualiteit. Dit beteken dat iemand se godsdiens nie net ’n kopding moet wees nie, maar dat dit ook die hart en hande moet betrek.

’n Mens skryf in vir Viam Dei, soos vir ’n jaarkursus. Dit kos R2 000 per jaar wat in kwartaallikse paaiemente van R500 betaal kan word. Dan verbind jy jouself tot een sessie van twee uur per week, op ’n Maan­­dagaand, Dinsdagoggend of Donderdagaand.

By so ’n sessie bied sy ’n lesing aan, maar daar is ook tyd om aspekte daarvan in klein groepies te bespreek. Dis belangrik dat Viam Dei nie net kennis oordra nie. Mense moet self daaroor praat. Hulle moet sê hoe voel hulle daaroor, wat doen dit aan hulle en waarheen neem dit hulle. Die doel is transformasie wat gewone mense verander in God se mense.

Dis ’n pad wat in klein stukkies gestap word, maar wat uiteindelik ’n verandering in lewenstyl meebring op grond van ’n verandering in geloofsidentiteit.

Die inhoud van Viam Dei is fyn uitgewerk om ’n mens stelselmatig in ’n dieper verhouding met God in te lei, sê Marina.

Dit bestaan uit drie bene.

Die een gaan oor spirituele bewussyn. Dit help mense om meer bewus van God te wees en meer tyd saam met God te bestee. Hulle leer nuwe geloofspraktyke soos kontemplatiewe gebed, lectio Divina en hoe om die Bybel te lees, en die rol van die geloofsgemeenskap.

Nog ’n been gaan oor geestelike groei, oor “hoe ek as mens tussen ander mense lewe”. Dit behels ’n mens se verhoudings met ander mense. Dit streef daarna om al meer na buite te leef, om ’n hart vir die gemeenskap te ontwikkel. “Hoe meer ek God se hart verstaan, hoe nader kom ek aan die pad wat God wil hê ek moet loop,” sê Marina.

Die ander been is innerlike transformasie. Dit behels dat ’n mens jouself beter verstaan en beter verstaan hoe God jou gemaak het. Dit help ’n mens om insig te kry in jou eie optrede en om te sien wat die effek daarvan op ander mense is. Viam Dei wil mense help om te sien dat God elkeen met spesifieke gawes gemaak het wat God in die wêreld wil aanwend.

Om God se pad te leer stap is egter nie iets wat ’n mens in ’n jaarkursus afhandel nie. Daarom wil die meeste mense na die eerste jaar daarmee voortgaan. Banie stap die pad nou al vier jaar lank.

Van die tweede jaar af verander die patroon egter. Dan word mense in klein groepe opgedeel en daar werk hulle saam die materiaal deur wat hulle van Marina kry. Hulle bespreek boeke, worstel saam met lewensvrae, stap saam op God se pad. Vir Marina sien hulle een maal per kwartaal in ’n groot groep.

Saam met Viam Dei word daar ook verskillende retreats deur die jaar aangebied, en Sondagaande is daar ’n kontemplatiewe Laudate-diens in die kerk.

Net minder as 400 mense het Viam Dei die afgelope vyf jaar deurloop. En ’n mens hoef nie by Pretoria-Oos in te skakel om dit te doen nie. Daar is selfs ’n aanlynopsie om dit van elders af te doen.

Vir Banie het Viam Dei ’n lewensverandering gebring. In ’n onvolmaakte wêreld, sê hy, is dit so na as moontlik aan ’n volmaakte plek om antwoorde te soek. As jy daar sit, kom jy agter die lewe is nie so eenvoudig nie, en jy is nie al een wat sukkel nie. Jy hoef ook nie skaam of skuldig te voel oor jou vrae nie.

Hy het homself en sy agtergrond beter leer verstaan. By die werk het hy die jonger ouens beter verstaan en kon hy hulle beter akkommodeer. Hy kon sy gesinsverhoudings beter hanteer. “Ek het ongelooflik rustiger geword,” sê hy.

Daarby het hy baie meer empatie met mense in nood. Vroeër sou hy afkondigings oor die kerk se uitreikaksies gehoor het en net kennis geneem het daarvan. Nou is hy self betrokke. “Jesus het hom maar met die randfigure geïdentifiseer,” merk hy op.

Deur Viam Dei het hy die dieper verhouding met God gevind waarna hy gesmag het.

* Mense wat meer wil weet, kan vir Marina e-pos by marina@ooskerk.org.za of www.viamdei.com besoek.