Ek voorspel reën vir 2017

Die hemele het geopen op 1 Januarie 2017. Die dorre aarde het hom dikpens gedrink en wat oor is laat bymekaarkom in panne, damme, lopies en riviere. Die gebede van soveel gelowiges is verhoor en die ergste droogte in dekades is op baie plek­ke gebreek.

Die jaar kon vir duisende landbouers en talle gemeenskappe nie beter begin nie. Die breë gemeenskap van gelowiges juig saam oor hierdie uitkoms uit die hand van die Here. Oral hoor jy hoe mense hulle reënstories vertel. Hulle vertel van die millimeters en hoe die waters geloop het en hoe hulle weet die wêreld om hulle gaan verander.

Dit is natuurlik pynlik om in sulke tye te hoor van landbouers wat nog nie reën gehad het nie. Jou hart krimp ineen oor hulle beproewing.

Die jaar begin ook met die goeie nuus van ’n matriekslaagsyfer van 72,5%. In talle huise word wonderlike matriekprestasies gevier. Nuwe geleenthede wink en die optimisme is groot. Die kerk juig ook hieroor saam met ouers en leerders wat presteer het.

Maar dié droogte is nie gebreek nie, nie eens amper nie. Net 36,6% van die leerders wat in 2005 skool toe is, het matriek geslaag. Die hartseer oor die ander 63,4% is vir die kerk baie swaar om te dra.

Die kans dat hierdie laasgenoemde ongeveer 700 000 mense ooit ’n positiewe bydrae sal kan maak tot die land se ekonomie is besonder klein. Die 27,1% werk­loosheidsyfer gaan trouens ’n opwaartse hupstoot kry. Die 36% wat geslaag het en deel gaan word van die belastingbetalende bevolking gaan uiteindelik moet help om die druk te verlig om aan diegene sonder werk en heenkome te voorsien.

Die talle suksesverhale van matrikulante wat in die moeilikste omstandighede kon deurdruk en slaag, herinner ons natuurlik aan die werklikheid dat daar vir elkeen wat die omstandighede te bowe kon kom, talle was vir wie dit net té beperkend was. Net te veeleisend, net te emosioneel brekend, net te aftakelend, net te oorweldigend om sukses te behaal te midde van die swaarste omstandighede.

Ons land het nou groot reën nodig. Dis die reën van die Kersevangelie. Die Kersfeesdienste van 2016 is bygewoon deur honderdduisende mense. Ek en my gesin was by ’n wonderlike diens, dit was die tweede van drie dienste. Die kerk was elke keer volgepak met mense wat lus was om die Goeie Nuus te hoor, om die reën te ontvang. Die Goeie Nuus wás toe verkwikkend soos reën. Ek het geweet, dis dié reën wat ek en die land nodig het.

Die Goeie Nuus is dat Christus regeer en dat sy heerskappy strek tot aan die uiteindes van die wêreld, maar ook tot in alle omstandighede.

In die oggendkoerant met al die matriekstories vertel ’n jongman hoe hy die enigste een is in sy huis wat nie die pad byster is nie. Sy pensioenarispa se R1 500 is hulle enigste inkomste. Sy ma het ’n drankprobleem, maar hy’s nie vir haar kwaad nie. Hy is die enigste een in sy huis wat die Here dien. Dis hoekom hy matriek kon maak.

’n Mens het nie geld nodig om die Here te dien nie. Ook nie goeie omstandighede nie. Maar jy’t Christus nodig om verbittering te verruil vir vergifnis. Jy’t Christus nodig om te bly hoop. Jy’t Christus nodig om jouself en jou gawes in perspektief te sien. Jy’t Christus nodig om met deernis te bly leef. Jy’t Christus nodig om ’n roeping te hê om te dien. Jy’t Hom nodig om te volhard. Jy’t Hom nodig om te oorwin oor die kwaad en die neerdrukkendheid van omstandighede. Jy het die Goeie Nuus nodig om te kan leef.

Die Goeie Nuus is natuurlik ook dat die Koning se navolgers in afhanklikheid van Hom leef. Hulle treur saam met die wat treur (of nie deurgekom het nie, of nie werk het nie, of nie kan studeer nie, of moedeloos is) en is vredemakers. Hulle is rein van hart en honger en dors na geregtigheid. Hulle herinner almal aan hulle belangrikheid in die Koning se ryk en die droom wat Hy vir hulle droom. En hulle help mense om dié Koninkryksdroom in ontvangs te neem. So word hulle deel van die reën.

Ek het dikwels in die Noord-Kaap met groot medelye in droogtetye by boere gekom. En net so dikwels het hulle my herinner dat as die nood op sy hoogste is, die uitkoms op sy naaste is. Die Goeie Nuus-reën het reeds in hulle hart geval.

Mag God dit vanjaar laat reën in Suid-Afrika met sagte deurdringende reën. Mag dit in die besonder reën op ons land se voorskoolse kinders – dat hulle reg sal wees vir die twaalf jaar lange reis.

En mag die reën ons verkwik teen moedeloosheid in, en mag Hy ons dan deel maak van die Goeie Nuus-reën. Hulle sê ’n mens moet jou mond uit die weer uit hou, maar ek voorspel reën vir 2017.

Ds Nelis Janse van Rensburg is voorsitter van die Algemene Sinodale Moderamen.