Dit stimuleer jou verbeelding

THE SCHACK
Deur William Paul Young
Uitgegee deur Windblown Media, 2007

Deur Tienie Bosman


Die waarde van The Shack word onderstreep deur die raad wat John de Gruchy in sy boek Led into the mystery (2013) gee. Om die tragiese dood van sy seun te verwerk, besef De Gruchy het hy twee dinge nodig gehad: “imagination” en “memory”. En dit is presies waarom The Shack vir my persoonlik so baie beteken het – dit spreek tot jou verbeelding en dit toets jou eie geheue (kennis van God).

The ShackDie waarde van die boek vir my persoonlik lê op verskillende vlakke:

  • Moenie God probeer vasvang in mensgemaakte konsepte nie. God verras jou telkens en tree anders op as wat jy verwag of wat jy jouself voorgestel het. So ontmoet Mack God die Vader as ’n vrou wat vir hom ’n groot skok was. Maar die dag wat God vir hom sy dogter se lyk gaan wys, is God ’n man want, sê God vir hom, “Today you need someone stronger than you”. Die opskrifte van die verskillende hoofstukke is ook ’n unieke manier om God te beskryf soos “Piece of the π” waar “π” vir die oneindige staan. Die ander opskrif is “God is a verb” wat jou help om God in sy betrokkenheid by mense te beleef.
  • Jy word die heeltyd gekonfronteer met jou eie teo­logiese opvattings. Die mens se vryheid om keuses te maak en dan God te beskuldig oor seer in die lewe het my oor teodisee laat nadink. In ’n gesprek met God, sê God vir Mack dat Hy nie sonde hoef te straf nie want sonde straf hulleself (hoe dink jy oor sonde en straf?). Jesus sê vir Mack “I am not in the church business because church is chewing up people” (wat is die kernbesigheid van kerk-wees?).
  • Jy kan nie jou Godsbelewing en verhoudings van mekaar losmaak nie. Dit is eers wanneer Mack ontdek wat God se droom vir verhoudings is, naamlik “In our co-union we experience our communion” dat hy besef dat die manier waarop hy verhoudings hanteer “a power struggle” is.
  • God wil nie een van ons prioriteite wees nie maar wel die sentrum daarvan. God is nie in stryd met dit wat vir ons belangrik is nie maar Hy wil ons juis help om hierdie prioriteite te bepaal.

Op ’n baie kreatiewe manier het The Shack my verbeel­ding gestimuleer en ook my eie idees oor God. Hier­die konfrontasie was vir my persoonlik baie sinvol.

Ds Tienie Bosman is predikant van die NG gemeente Stellastraat in Pretoria.