Silvano se oë skitter weer

Nadat hy vroeër predikant was in Witbank en die Strand, het ds André le Roux in 2012 predikant geword van die Vrije Evangelische gemeente Zutendaal in België. Hy het met NEELS JACKSON gesels oor bediening in ’n totaal ander konteks.


België het ’n Rooms-Katolieke agtergrond, maar vandag is daar skaars 5% van Belge wat nog enige re­spek het vir die kerk, vertel André. Die Rooms-Katolieke godsdiens in België het ’n uitgeholde godsdiens geword. Van ’n persoonlike verhouding met God is daar min sprake. Maria, die heiliges en die pous is baie belangrik.

“Dis die Rooms-Katolieke leer waarteen ons voorvaders geprotesteer het,” sê hy.

In hierdie konteks werk hulle onder mense wat geen benul het van die Bybel nie. Die meeste weet nie van ’n Ou Testament en ’n Nuwe Testament nie, of van Genesis of van iets soos Bybelverse nie.

Daar is jong mense wat geen sin in die lewe ervaar nie. Van hulle leef van welsyntoelaes en soek hulle ont­vlugting in dwelms.

Maar uit die bediening is daar ook mooi stories, soos dié van Silvano Spiga.

Silvano was ’n sokkerspeler, maar sy loopbaan is deur ’n voetbesering kortgeknip. Die voet wou nie regkom nie. Hy was werkloos. In sy middel twintigerjare het die lewe vir Silvano op moedverloor se vlakte uitgespoeg.

Met niks wat meer vir hom sin in die lewe gebring het nie, het hy besluit om ’n einde te maak aan alles. Hy wou sy eie lewe neem.

Met dié voorneme in sy agterkop stuur hy eers ’n SMS-boodskap aan ’n ou vriend met wie hy seker ’n jaar lank geen kontak gehad het nie. In die gesprek wat volg, vertel hy vir Pasquale Ciccotelli dat dit sleg gaan.

Dis toe dat Pasquale vir Silvano vertel dat hy self vroeër moedeloos oor die lewe was, maar dat hy weer hoop en sin in sy lewe gekry het. Hy het by ’n kerk aangesluit en die Here aangeneem. En hy nooi vir Silvano om met hulle te kom gesels.

Silvano het besluit om dit ’n kans te gee.

Andre en Hannien le Roux

André en Hannien le Roux, wat nou in Zutendaal, België, in die bediening staan.

André vertel dat hulle ’n program van vyf aande het wat hulle volg met mense wat belangstel om meer van die evangelie te hoor. In die tyd gesels hulle met die mense aan die hand van die Bybel oor vyf temas: die skepping; die sondeval; God Drie-enig; Jesus se verlossing en die kruis; en laastens oor ’n persoonlike keuse.

Silvano het die vyf aande gekom en tot bekering gekom.

Maar dit het nie die einde van sy probleme beteken nie. Sy voet was in ’n slegte toestand en het begin swart word. Hulle het gebid vir herstel, maar toe dit nie gebeur nie, word dit ’n krisis.

Maar toe kom daar ’n mediese professor wat sê hy sal nog aan die voet werk. Silvano het gewonder of hy moet gaan vir verdere behandeling en of hy net op die Here moet vertrou, maar André het vir hom gesê God gebruik ook die medici.

Hy het gegaan vir die behandeling en die voet het uiteindelik beter geword. Ook die gebede vir werk vir Silvano is beantwoord en hy is nou die bestuurder van vyf sportsentrums.

Vir ’n jong man soos Silvano wat tot bekering kom, is dit nogal ’n vraag waar hy in België ’n Christenvrou sou kry om mee te trou. André vertel hom toe dat hy as jong man ook verlang het na ’n maat, dat hy tot die Here gebid het daaroor en dat die Here toe vir hom in Hannien “’n fantastiese vrou gestuur het”.

Twee maande nadat Silvano vir ’n maat begin bid het, woon hy saam met André-hulle ’n uitstuurgeleent­heid vir ’n sendeling by. Daar kom knoop twee vriendelike jong meisies ’n geselsie met hulle aan. Silvano is later met een van hulle getroud. Hy het ’n huis gekoop en dit gaan goed met hulle.

By die Evangeliese Teologiese Fakulteit in Leuven het hy oor drie jaar ’n deeltydse kursus gedoen wat vir hom ’n teologiese grondslag gegee het. Nou kan hy preek en Bybelstudies lei. In ’n kerk waar daar baie gemeentes is waar ouderlinge alleen die leiding moet neem, is Silvano goed toegerus vir dié rol.

In jong bekeerlinge soos Silvano en Pasquale sien André die toekoms vir die kerk in België.

En daar is meer sulke jong gelowiges, mense vir wie die ligte aangegaan het, wie se oë skitter, wat hoop het.

Hannien sê hulle beleef in hulle bediening hoe mense verander van duister na lig.

Die gemeente raak op allerlei maniere by die gemeenskap betrokke. Dit wissel van skoonmaakaksies in die omgewing tot die versorging van vlugtelinge. Praktiese diensbaarheid is een manier om van die liefde van God te getuig.

Intussen inspireer verhale soos dié van Silvano hulle om as ’n klein evangeliese kerkie in ’n see van ongeloof die evangelie van hoop te bring – en hulle sien hoe dit mense se lewe verander.

* Belangstellendes kan ds André le Roux by andrelr.be@gmail.com kontak.