#imagine: vyf tendense

Groot opwinding heers oor #imagine se vierde feesnaweek wat op 18-20 Maart 2017 plaasvind by drie feesterreine. Die afgelope drie jaar het die byeenkoms ’n bekende geleentheid op gemeentes se jeugbedieningkalenders geword. Jongmen­se kom bymekaar vir ’n naweek van sprekers, groep­be­spre­­kings, lof en aanbidding, wegbreekwerkwinkels, ge­bedstasies asook baie pret!

Ons is dankbaar vir die tendense wat ons na drie jaar raaksien en die rigting waarheen die Gees #imagine as beweging lei.

Eerstens sien ons raak dat #imagine die platteland en kleiner gemeentes in besonder dien. Verlede jaar het byna 8 000 jongmense #imagine bygewoon. 70% van die feesgangers kom nie uit die groot stede nie, maar wel in klein groepies van dorpe en tuisgemeentes regoor die land.

Jongmense het uit 1 294 gemeentes gekom, van 315 dorpe, plekke so ver as Alexanderbaai en Komatipoort. Dit blyk dat dit ’n geleentheid bied vir tieners om ’n kampervaring te hê aanvullend tot die gemeentebedie­ning omdat #imagine ’n belewenis skep wat gemeentes nie alleen kan doen nie.

Die tweede tendens is dat gemeentes #imagine sien as ’n geleentheid om hulle jongmense ’n kans te gee om Jesus te ontmoet op ’n nuwe manier en hulle geloof te verwoord. Een predikant vertel dat hy nie eintlik baie gehou het van #imagine nie, tot 10 uit sy 14 tieners in die belydenisgroep vertel het dat hulle pad met Jesus juis op die #imagine-byeenkoms begin het. Nou sien hy dit as ’n belangrike deel van die tieners se geloofsreis.

Derdens sien ons dat jongmense wat #imagine bywoon, graag ’n verskil in Suid-Afrika wíl maak. Hulle kry by #imagine blootstelling aan diversiteit en ontmoet jongmense uit ander gemeentes, denominasies, in­komstegroepe en rasse. Hierdie is ’n unieke brugbou-geleentheid! Hulle word ook toegerus en aan­ge­moedig om huis toe te gaan en ’n verskil te maak in hul eie gemeentes en skole.

Die vierde tendens is dat #imagine begin uitbrei soos wat die familie vergroot. #imagine beweeg van bloot ’n fees na ’n deurlopende beweging onder jong­men­se. Die #imagine-facebook-blad het meer as
17 000 volgelinge.

Re#imagine is spontane opvolgaksies wat dwarsoor die land op plaaslike inisiatief ontstaan in plekke soos die Noord-Kaap en Noordhoek. Die #imaginekidz
va­kansieprogram is deur meer as 20 verskillende plaas­­like gemeenskappe vir laerskoolkin­ders in die Septembervakansie aangebied.

’n Groeiende aantal skole en groepe volg die #imagine-opvolgprogram en Bybelstudies. Ons sien hoe jongmense spontaan begin om projekte te loods of diens­werk te doen.

Een van die uitdagings wat verlede jaar by die Suide se fees deur ’n spreker gestel is, was om hul predikant uit te neem vir koffie. Kort daarna vertel ’n predikant vir my hoe sy twee sulke onverwagse uitnodigings van tieners ontvang het!

Die vyfde tendens is dat daar ál meer gemeentes is wat #imagine as deel van hulle groter gemeenteprogram en dienswerk beskou. Ons het verlede jaar gemeentes gehad wat aangebied het om parkering aan te wys, te help met registrasie, busse geborg het of wat minderbevoorregte kinders se kampgeld betaal het. Individue of gemeentes wat kos, drukwerk of pette borg, sal ons baie help.

Wat kan ons hierdie jaar verwag ?

Vanjaar is daar vanweë die langnaweek ’n langer #imagine. Ons begin die aand van 18 Maart en eindig eers die aand van 20 Maart, sodat die meeste mense drie nagte sal oorbly.

Die Noorde se fees skuif vanjaar na Nampopark in Bothaville in die Vrystaat. Ons het die behoefte raakgesien van ouer tieners wat vir ’n tweede, derde of vier­de keer terugkom na #imagine en daarom is daar vanjaar indiepte-wegbreeksessies en leiertoerusting spe­si­fiek vir hulle. Daar sal ook groter klem geplaas word op toerus­ting van leiers en vrywilligers en mentorskap.

Vanjaar sien ons ook die geboorte van twee nuwe inisiatiewe. Die eerste is die #imagine young adults wat vir 18-35-jariges ’n geleentheid bied om die aand voor #imagine begin (17 Maart) saam te kuier, te aanbid en te groei.

Die tweede is die begin van die #imagine partners, ’n program wat op die crowdfunding-beginsel werk waar duisende ouers, leiers en gemeentes genooi word om elkeen ’n vennoot te word deur ’n klein maandelikse bydrae te maak sodat die beweging volhoubaar kan wees.

Ons wil elke gemeente uitdaag om ’n buurgemeente (dit kan ook uit ’n ander denominasie of woonbuurt wees) wat nog nie bywoon nie, saam te bring na #imagine 2017. Dit sal ’n wonderlike droom waar maak om op grondvlak nader aan mekaar te beweeg!

Ds Anriëtte de Ridder is die Predikant in Sinodale ­Diens vir Jeug en Familiebediening in die Wes-Kaap Si­no­de. Sy is ’n lid van die nasionale uitvoerende komitee van #imagine en hierdie jaar se feeskoördineerder van die Suide se fees.