Semper Reformanda

In hierdie jaar wat ons die 500-jarige herdenking van die Reformasie vier, moet ons as kerk weer die slagspreuk van die Reformasie “Semper Reformanda” (reformeer voortdurend) prominensie gee. Die Reformasie het die gereformeerde tradisie ingelei om steeds te verander om in lyn met God se Woord te wees.

Daarom het Martin Luther die kerk se afwykings van die Skrif in sy 95 stellings bekend gemaak. Hy het byvoorbeeld uitgewys dat dit nie die waarheid is om heiliges se beelde of Maria of die hoof van die kerk te aanbid nie. Mense word nie van sonde bevry eers as daar by ’n priester gebieg is nie. Geld en aalmoese kan jou nie vrykoop van sonde nie. Redding kom slegs van God deur genade. Tetzel se aflaatstelsel om mense geld te laat betaal om gestorwenes uit die vagevuur te bevry is nie volgens die Skrif nie.

Die volk was egter onkundig oor God se wil, omdat hulle nie ’n Bybel gehad het en nie die Latynse vertaling van die Bybel kon verstaan nie. Luther het die hervorming voortgesit deur die Bybel in verstaanbare Duits te vertaal. So kon Christene weer leer om die Bybel te lees en te hoor wat God vir hulle sê.

Ook in ons dag merk ons dat daar ’n geslag aan die opgroei is wat onkundig is oor die Bybel. George Barna het byvoorbeeld in Amerika bevind dat baie Christene nie meer glo aan absolute waarhede nie. 60% van Amerikaners kon nie eens vyf van die 10 ge­booie opnoem nie. Die helfte van hoërskoolkin­ders het gedink dat Sodom en Gomorra met mekaar getroud was.

Daar heers ook bekommernis by baie gelowiges omdat dit lyk of die media meewerk om die gesag van die Bybel te ondergrawe en twyfel te saai oor die waarhede in die Skrif. Bevraagtekening van waar­hede in die Skrif kry dikwels makliker publi­si­teit.

Ons weet dat waar die Bybel as God se Woord geëer en gehoorsaam word, is daar groei en geestelike krag in ’n gemeente of in ’n Christen se lewe. In ’n ondersoek in die VSA onder 500 kerke is bevind dat een van die vier grootste redes vir groei in ’n kerk, is dat groei plaasvind waar die Woord van God as basis van die gemeente se beleid, prediking, bestuur en besluite gehandhaaf word. Gemeentes wat die gesag van die Bybel nie hoog ag nie, groei daarom nie geestelik nie.

Die uitstaande kenmerk van God se kinders is dat hulle Hom liefhet en Hom in alles wil gehoorsaam. Hulle wil by Hom wees, na Hom luister en doen wat Hy vra. Dit beteken eintlik dat God se kinders lief is vir God se Woord en tyd maak daarvoor. Hulle sal daarom uitgeken word daaraan dat hulle die Bybel getrou en biddend lees, omdat hulle wil onderskei wat God vir hulle vra en as hulle God se stem so gehoor het, dan doen hulle onmiddellik wat Hy vra.

Kom ons vier die Reformasie deur die Woord van God prominensie in ons lewe te gee. Kom ons maak die uitstaande kenmerk van die Christendom weer liefde en gehoorsaamheid aan die Woord van God.

Ds Dirkie van der Spuy is ondervoorsitter van die Algemene Sinodale Moderamen en voorsitter van Oostelike Sinode se sinodale diensraad.