God nooi ons uit om deel te word van sy lewe

THE DIVINE DANCE: THE TRINITY AND YOUR TRANSFORMATION
Deur Richard Rohr, saam met Mike Morrell
Uitgewer: Whitaker House, 2016

Resensie deur Christo de klerk


Dié boek is geskryf vir diegene wat ook vra: Hoe is dit moontlik dat na 2 000 jaar se blootstelling aan die evangelie, so min transformasie in Christene se le­we is, so min transformasie uit gemeentes na die wêreld toe ­vloei? Die leser wat soek na ’n dieper spiritualiteit en ontevrede is met wat in die kerk gebeur, sal deur die boek gestimuleer word om oor die sake verder te besin.

Volgens die skrywers is daar ’n verband tussen die gebrek aan waardering, viering en deelname aan die Drie-eenheid en die lusteloosheid in Christene en die kerk. Die sleutels wat die energie van die drie-enige God kan ontsluit is deelname:

  • deelname aan die perichoretiese verhouding wat tussen Vader, Seun en Heilige Gees bestaan (die soge­naamde “dans” binne die Drie-eenheid),
  • deelname aan die selfoorgawe van God – Vader wat Homself gee vir die Seun, die Seun wat Homself gee vir die Vader, die Heilige Gees wat die Seun en die Vader gee (kenosis),
  • hierdie deelname aan lewe van die Drie-eenheid lei tot ’n herwaardering en koestering van verhoudings.

Die hoogagting van die Drie-eenheid verander ons beeld van God – van ’n statiese, ver-af monarg, na ’n nabye, toeganklike God wat ons uitnooi om deel te word van sy lewe. Hulle maak die uitdagende stelling dat as ons erns maak met die Drie-eenheid, daar geen ruimte vir die populêre idee van God as toornige, wraakgierige God is nie. Waar binne die volmaakte verhouding gekenmerk deur liefde, harmonie, respek en waardering vir mekaar kan toorn binne die Drie-eenheid ontstaan? vra die skrywers.

Nie almal sal die boek waardeer nie. Sommige sal sterk verskil met die skrywers se teologiese vertrekpunte en gevolgtrekkings. Daar is die vreemde metafoor, “flow”, wat hulle gebruik om die energie wat uit die Drie-eenheid vloei te beskryf. Hulle hoë waarde­ring van die mistieke spiritualiteit sal vir ander vreemd wees. Die manier hoe hulle in gesprek tree met ander gods­dienste (onder andere Hindoeïsme), is ongewoon.

Die boek sal geniet word deur diegene wat bereid is om uitgedaag te word. Die boek verbreed ons verstaan van God. Terwyl die kerk voortdurend die gevaar loop om vas te val in wettisisme en moralisme, oordeel en straf, is die klem wat Rohr en Morell, na aanleiding van die verhouding tussen Vader, Seun en Heilige Gees, op verhoudings plaas, tydig.

Ds Christo de Klerk begelei mense by die NaEden-­retreatsentrum aan die suidkus van KwaZulu-Natal.