Bybel-Media wil nader aan gemeentes kom

Ds Leon Venter is sedert begin 2017 aan die stuur van Bybel-Media. Gemeentes, dominees, leierskap, entrepreneurskap en verhoudings is van die goed wat vir hom uiters belangrik is, het hy aan CONETTE LE ROUX gesê.


Toe ds Leon Venter van Durbanville hoor hy het die pos gekry as uitvoerende hoof van Bybel-Media was hy “uit die veld geslaan”.

“Ek het eerstens gedink dis ’n réúse-verantwoordelikheid. En daar is so baie talentvolle mense in die kerk. Hoekom ek?”

Hy dink terug. ’n Jong seun van Orania wat teologie wou swot ten spyte daarvan dat sy ouers nie die fondse gehad het nie. Die kerkraad in Hopetown het ’n beursfonds gestig en voor hy sy oë kon uitvee was hy op ’n trein na Stellenbosch. Daarna stop sy “trein” by die volgende stasies: Sonstraalgemeente. Ou Mutual. In die kleinhandel. Parowvallei-Oos. Wes-Kaapse Sinode.

Ons is terug by sy kantoor in Bybel-Media se gebou waar hy al sowat ’n maand aan die stuur van sake staan.

Hy vertel ná baie introspeksie en gesprekke met belangrike mense in sy lewe het hy die direksie gebel en die pos aanvaar om één rede: Om in­strumenteel te wees so­dat Bybel-Media ’n on­dersteunende ven­noot van gemeentes en do­minees sal wees met hul visie vir die mis­sio­na­le transformasie van die kerk.

Hy begin die storie van die Samaritaanse vrou en Jesus by die put vertel. Hoe Jesus vir dié vrou gesê het as sy van die lewende water drink sy in alle ewigheid nooit weer dors sal kry nie.

“Ons moet mense help om dít te beleef en dié mense moet ander weer hieraan blootstel. Bybel-Media is nie in die besigheid van Christe­li­ke inhoud skep nie, maar in die besigheid van inhoud skep wat men­se se lewe transformeer,” sê Leon.

En daarom is een van sy groot doelstellings by Bybel-Media om “nader aan gemeentes te kom”. Want by húlle lê baie potensiaal.

Hy het sopas teruggekeer na “verkennende ge­sprek­ke” met verteenwoordigers van drie gemeentes, Witrivier, Moreletapark en Stellastraat, om moontlike vennootskappe te sluit.

“Daar is soveel talentvolle dominees en gemeentes met wie ons wil hande vat. Byvoorbeeld Witrivier-gemeente wat al 38 40-dae-reekse ontwikkel het in samewerking met ander gemeentes. Indien moontlik wil ons dié produkte op die Bybel-Mediaplatform vir dominees en gemeentes beskikbaar maak.”

“Ek is ’n entrepreneur,” benadruk Leon, voorheen hoof van die Wes-Kaapse Sinode se Diaconia-bedie­ning.

Dis soos ’n goue draad deur sy lewe geweef. As student het hy ’n vrugterol-netwerk begin om sy stu­dieskuld, wat nie deur die beurs gedek is nie, af te betaal. Voor dit het hy ’n tweedehandse boekwinkel ge­naamd “Stofrak” op die Stellenbosch-kampus be­dryf. “Maar ek het eintlik meer boekrakke as boeke ver­koop,” lag hy. Hy het in ’n stadium selfs ’n Seven Eleven besit.

Maar toe besluit hy om terug te keer na sy “moe­der” – die NG Kerk. Die fliek As it is in heaven, wat gaan oor ’n plattelandse kerkkoor wat deur ’n wêreldbekende dirigent geïnspireer en afgerig word, het hom – onder andere – hiertoe aangespoor.

Eers was hy brugpredikant by Parowvallei-Oos en daarna in die Wes-Kaapse Sinode se Diaconia-kantoor. Hier het hy baie sisteme in plek gesit sodat gemeentes betrokke kan raak by vroeë kinderontwikkeling om so by te dra tot die transformering van ons land.

Een van hulle projekte is die oprigting van SmartStart-speelgroepe waar vroue opgelei word om haar eie kleuterskool te begin en dan fisies en emosioneel ondersteun word deur gemeentes. Diaconia is uiters suksesvol met die uitrol van dié projek. Daar is binne drie maande 56 nuwe speelgroepe begin in De Doorns, Worcester, Rawsonville en Mosselbaai, sê hy. Wellington en die Paarl is nou besig om vroue op te lei.

Behalwe vir sy passie vir entrepreneurskap is leierskap vir hom ook uiters belangrik. “My roeping is om leiers te ontwikkel,” sê hy. Hy noem puntsgewys die vyf take van ’n leier wat hy ook by Bybel-Media wil uitleef: spiritualiteit; verstaan of “sense-making” van dit wat gebeur; visie-vorming, maar dit moet ’n “gedeelde visie” wees; die implementering van aksies en laastens verhoudings.

“Verhoudings is die kern van ’n leier se take. Anders val al die ander goed plat,” sê Leon.

Daarom bestaan sy dae by Bybel-Media op die oom­blik uit “gespreksvoering”. “Ek kry nie op die oomblik tyd vir e-posse of ander goed nie. Ek leer en luister op die oomblik. En volgens my het ’n leier net een stuk gereedskap en dit is die vermoë om dialoog te voer.

“Ek het uitstekende personeel en goeie sisteme hier kom kry. Maar ek ervaar ook dat dié personeel gereed staan om ’n nuwe era te betree.

“Ons wil onder andere die suksesvolle Bybelkor-handelsnaam, wat sinoniem is met individuele ge­loofs­groei en verdieping, laat herleef,” sê Leon.