Askruisies op die voorkop

Aswoensdag is op 1 Maart wyd in die NG Kerk gevier.

Van die lede van die Algemene Sinodale Moderamen by hul vergadering in Kempton Park, tot by die armes van Bloemfontein wat deur Torings van Hoop bedien word, het askruisies op hul voorkoppe gekry om Lydenstyd mee in te lui.

Dr Frederick Marais, assessor van die Wes-Kaapse Sinode, het by die ASM se dagopening gesê Lydenstyd is die seisoen waarin die kerk individueel en kollektief selfondersoek doen. Dan dink gelowiges na oor hulle sonde en hulle tekortkominge in hulle navolging van Christus.

Ds Rethie van Niekerk van die Oos-Kaap maak ʼn askruis op die voorkop van ds Smuts Janse van Rensburg, ʼn Wes-Kaapse verteenwoordiger op die Algemene Sinodale Moderamen.

Daarom is geloofsgewoontes soos vas, afsondering, selfondersoek en skudbelydenis gewoontes wat in hierdie seisoen beoefen word. Hy het die askruis op die voorkop bestempel as ʼn teken van ʼn verbintenis tot belydenis en verootmoediging.

By Torings van Hoop, Bloemfontein se middestadbediening, is daar drie verskillende dienste in verskillende style vir verskillende groepe mense gehou. Dit het gewissel van ʼn meer charismatiese diens vir ’n ekumeniese groep kerkleiers tot by ʼn Taizé-diens oor middagete en ʼn byeenkoms vir straatmense wat met die sopkombuis saamgaan.

Hulle hou nagmaal by die dienste en by die diens vir straatmense is die boodskap uit Psalm 51 die gebed: “Gee vir my ʼn rein hart sodat ek krag kan hê.”

Baie gemeentes wat dienste op Aswoensdag hou, het dit vir die aand gereël sodat mense dit na werk kan bywoon.