Goudland se leiers begin diep

Die dagbestuur (of moderatuur) van die Goud­land-sinode se Sinodale Bestuurskom­mis­sie het gekonstitueer op die diepste plek in die wêreld wat ’n mens onder die aarde kan ingaan.

Ds Johan Brink, voorsitter van die SBK, vertel hulle het saam besoek afgelê by Mponengmyn buite Fochville.

“Onder in hierdie reusegoudmyn het die dagbe­stuur iets belewe van die loutering wat mense deurmaak om goud te ontgin. Dit het ons laat dink daaraan dat ons geloof ook soos goud gelouter moet word.”

Brink verwys na 1 Petrus 1:6-7: “Verheug julle hier­oor, selfs al is dit nodig dat julle ’n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus.”

Brink vertel: “Tussen al die werkery en ontginning deur het ons ook opnuut weer besef dat ons kosbaar is. Ons is gekoop soos al die ander kinders van die Here daar onder in die myn met die kosbare bloed van Jesus wat meer werd is as al die goud van die hele wêreld.”

Daarby haal hy 1 Petrus 1:18 aan: “Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud los­gekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie.”

Goudland se sinodale leiers het op ’n deeglike toer deur die myn gegaan en op die diepste plek op aarde uit­gekom. “Dit was uitputtend en baie warm toe ons heel onder kom waar hulle boor en skiet om die goud uit te haal,” vertel Brink.

Maar dit was ook lekker om onder in die myn te dink aan die woorde van Psalm 139:5-6: “U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. Dié wete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip.”

“Om te weet dat die Here ook daar onder in die diepste myn by ons is. Wat ’n voorreg was dit om daar tot eer van sy Naam te kon sing,” sê hy.

Buite die myn het hulle deur mielielande gery wat volgens Brink “die mooiste is wat dit in jare was”. Hy sê die Here seën Goudland Sinode se gemeentes vanjaar met wonderlike reën. “Ons dink elke keer aan die gemeentes wat totaal afhanklik is van ’n boer­derygemeenskap en dank dan die Here vir uitkoms vir hulle.

Tydens die dagbestuur se eerste vergadering het hulle verslag gekry daarvan dat dit lyk asof daar oral in die sinode nou meer rustigheid gekom het. “Ons het ook met opgewondenheid verneem dat die kerke oor die algemeen bietjie voller was aan die begin van 2017 as 2016 se begin. Ons wil glo dat dit die begin is van ’n nuwe groeifase in ons gemeentes.”

Die dagbestuur het saam gedroom oor die beste manier om regtig ’n verskil te maak in die lewe van ons predikante en gemeentes in Goudland. Daar is groot opgewondenheid oor wat vir Goudland voorlê in die volgende vier jaar, sê Brink.

“Ons het diep onder die aarde begin met die droom dat ons nuwe hoogtes sal bereik in Goudland.”