Was Natan liefdeloos?

Dr Henriëtta Klaasing van Groblersdal skryf:

Ons ken die verhaal van koning Dawid en Batseba in 2 Samuel 11. Kyk hoe lief het Dawid hierdie nuwe meisie in sy lewe gehad! Wat het hy nie alles gedoen om haar sy vrou te maak nie! Hy begeer haar bo die vele ander wat hy reeds gehad het …

Ook weet ons dat die Here die profeet Natan ge­stuur het om hom aan te spreek (2 Sam 12). Al was Dawid die koning van Israel, kon hy nie maar net “vat wat hy wil hê” nie.  

Natan was Dawid se vriend en vertroueling, die een wat goeie dinge aan hom meedeel. In 2 Samuel 7 is dit hy wat vir Dawid meedeel dat die Here se guns op hom rus.

Natan kon met hierdie ingrype met sy lewe boet, maar is gehoorsaam aan die Here se opdrag. Was Natan liefdeloos en harteloos in sy optrede?

Onthou daar was ook nóg iemand hierby betrokke. Eintlik wys Natan vir Dawid ook wat hy aan Batseba gedoen het, dat hy haar onteer en met sý sonde besmet het.

Maar die belangrikste is dat Natan baie duidelik wys op ’n genadige God, Een wat nie behae daarin het dat één sondaar verlore gaan nie maar dat almal tot inkeer sal kom. Uit die verhaal van Dawid kan ons weet dat hy slapelose nagte oor hierdie sondes móés hê. Die Here laat mense nie in hulle sondes lê nie, Hy soek hulle op, selfs voordat hulle na Hóm vra.

Nee, Natan was júis liefdevol in sy optrede. Die bekende boete-Psalm, Psalm 51, getuig van Dawid se inkeer na Natan se ingrype. Daar is ’n Engelse uitdrukking: “tough love”. Daar is kwessies wat “tawwe liefde” vra, soos Natan hier teenoor Dawid betoon het.

Sien asseblief die optrede van ons wat duidelik wys op die Bybelse boodskap rakende die gay-debat, in hier­die lig.