Biddag fokus op God se genade

“My genade is vir almal.”

Dit is die tema van die Wêreldbiddag vir Vroue wat op 3 Maart vanjaar vir die 87ste keer in Suid-Afrika gehou word. Met die 500-jarige viering van die Kerkhervorming sluit die tema ook goed aan by die Reformasie-slagspreuk Sola gratia (deur gena­de alleen).

Die tema en materiaal vir die biddag is deur die Filippyne voorberei en dit gebruik Matteus 20:1-16 as uitgangspunt. Daar lees ’n mens hoe Jesus die gelykenis vertel van die man wat werkers gehuur het om in sy wingerd te werk.

Party huur hy vroeg die oggend en ander huur hy op verskillende tye van die dag, totdat hy die laastes laatmid­dag eers in diens neem. Aan die einde van die dag kry almal egter dieselfde loon.

Van die gedagtes wat na aanleiding hiervan vir bespre­king gegee word, is:

  • Hoe laat is jy geroep om in die wingerd te werk?
  • Hoe toegewyd is jy om in die wingerd te werk?
  • Dink jy God behandel ons regverdig?
  • Is jy bereid om die uitdaging te aanvaar om in die wingerd te werk?
  • Waar en waarvoor wil God jou gebruik?

Die Wêreldbiddag is ’n ekumeniese geleentheid waaraan kerke reg oor die wêreld deelneem en waarby die NG Kerk van die begin af betrokke is.

Rinel Hugo, lid van die uitvoerende komitee van die Wêreldbiddag se kantoor vir Suid-Afrika, sê daar word jaarliks sowat 1 200 byeenkomste in Suid-Afrika gehou en 100 000 programme word in verskillende tale versprei. Party byeenkomste is klein en word onder bome ge­hou. Ander word in kerke gehou en daar is ook groot saamtrekke wat in stadions gehou word.

Talle gemeentes en ringe van die NG Kerk neem deel.

By die byeenkomste word daar kollekte opgeneem om koste te delg van die hele organisasie. Wat oorbly van dié kollekte word aan verdienstelike organisasies geskenk. Verlede jaar is R75 000 aan die Bybelgenootskap en vir By­belverspreiding geskenk, terwyl nog R30 000 aan hulp­­organisasies in verskillende provinsies gegee is.

Meer inligting is beskikbaar op die Wêreldbiddag se Suid-Afrikaanse webwerf by www.wwdp.co.za, of bel die kantoor by 011 975 4598.