Die aarde is steeds heilig

GW Rafferty van Port Elizabeth skryf:

“Ons vertrekpunt is dat God die Skepper is. Daarom het ons respek vir die skepping.” Só lui ds Peet Crous van Lynnwood se woorde (Kerkbode, 3 Februarie 2017).

“Die woorde van ’n man se mond is diep waters, ’n stroom wat bruis, ’n fontein van wysheid” (Spreuke 18:4).

Die woorde, soos hierbo, van ds Crous, getuig van groot wysheid. “In die begin” het God ook die aarde wat woes en leeg was geskape. Orde is tot stand gebring, fon­damente is gelê ter voorbereiding vir die “lewe” wat Hy in gedagte gehad het. Lewe is geskep en gras­sprui­tjies, plante en bome is “gebore”; daarna die waterlewe, voëls, mak diere en wilde diere.

’n Heilige paradys het tot stand gekom, vars, skoon, rein, sondeloos, vreedsaam en vreesloos, vir alles wat asem gehaal het en God se Gees was teenwoordig. Ek glo dat al hierdie geskape wesens, asook plantegroei, bewus was van hulle Skepper.

Eers daarna is die mens geskape en die verantwoordelikheid gegee om te heers oor hierdie heilige skepping, maar toe ontstaan die tragedie en sonde word gebore, gevolg met die ontheiliging van die wonderwerke van ons God en Skepper!

Toe ontstaan die uitmoor van diere, voëls en vis. Die verwoesting van ’n boomryke aarde en uitroei van vele diere wat skielik ’n bedreiging geword het vir mens en dier. Soos wat vooruitstrewing en ontwikkeling aan die orde van die dag na vore kom, so maak geld sy verskyning en liefde vir geld bevorder die verwoesting verder.

God se Gees sweef nog steeds vandag oor die waters en land. Die ganse aarde is nog steeds heilige gebied! Dit maak seer vir mense wat na aan God leef om waar te neem hoedat God nie meer gereken word as Skepper en Eienaar van alles nie.

Ds Crous, u verheerlik God se Naam! Mag vele lesers se oë oopgaan.