Gelowig en groen

Psalm 8 handel nie net oor die “aansien en eer” van die mens nie, maar ook oor die wonderlike Naam van die Here (verse 2 en 10) wat blyk uit die skoonheid en omvang van die skepping. Nie alleen behoort hierdie planeet aan Hom nie (Ps 24:1), dis sy woonplek (Ps 33:5), die voorwerp van sy heilswerk (Joh 3:16) en, les bes, die openbaring van sy heerlikheid.

Verwaarlosing en vernietiging van die aarde vir eie gewin, tas dus God se Naam aan, skend sy woning, min­ag sy refleksie in die Skepping – en mond uit in ’n gebrekkige Godsbeskouing.

Versorging van die omgewing bring egter ’n dieper verstaan van en liefde vir die Een wat ook meer is as sy Skepping en wat in sy Seun na hierdie aarde gekom het. Só word omgewingsorg deel van ons aanbidding en ’n coram Deo-dankbaarheidslewe, oftewel, ’n “aardse spiritua­liteit”, aldus Ernst Conradie.