Met Bybelboekies leer kinders lees

Gemeentes wat by vroeë kinderontwikkeling betrokke is, kan by die Bybelgenootskap van Suid-Afrika aanklop om materiaal wat kan help om ’n grondslag vir geletterdheid by kinders te lê.

Die Bybelgenootskap het onlangs die Zoeloe-vertaling bekend gestel van twee doen-en-leer-boekies wat Bybelse inhoud bevat en kinders op ’n op­voed­kundige manier help om te leer. Daar is reeds soortgelyke boekies be­skik­baar in Afrikaans, Engels, Xhosa, en Suid-Sotho. Die Noord-Sotho-vertaling is op pad.

Die Bybelgenootskap sê in ’n verklaring hulle het ’n paar jaar gelede bewus geraak van duisende kinders in veral arm woonbuurte wat deur die dag in dagsentrums versorg word, maar geensins aan enige vorm van geletterdheid blootgestel word nie. Baie van hierdie kinders het ook nie die voorreg om die ontvangsfase (graad R) by te woon nie.

Vergelyk ’n mens hulle omstandighede met die van kinders uit bevoorregte huise wat reeds voor hulle met skoolopleiding begin, gemiddeld aan ongeveer 400 uur van geletterdheidstimulasie blootgestel word, is dit duidelik dat baie gemarginaliseerde kinders hulle skoolopleiding met ’n agterstand begin.

Na deeglike navorsing het die Bybelgenootskap besluit om Bybelgebaseerde geletterdheidsmateriaal te ontwikkel. Die program is gebaseer op die doen-en-leer-metode wat ontwikkel is deur dr Rose Botha, ’n opvoedkundige, en wat goedgunstiglik aan die Bybelgenootskap beskikbaar gestel is.

Die boekies betrek feitlik alle sintuie om basiese lees- en skryfvaardighede te ontwikkel. Die onderwyser se taak word vergemaklik deur die gebruik van kleurvolle illustrasies, ikone, flitskaarte en verskillende aktiwiteite soos lees, skryf, syferspel, teken en sing.

Volgens Mims Turley, hoof van kommunikasie van die Bybelgenootskap, stel hulle hierdie boekies gratis beskikbaar aan vennote wat dit wil gebruik. Daar is ’n paar voorwaardes aan verbonde, soos dat die Bybelgenootskap terugvoer wil hê oor die projek.

Turley sê die materiaal is ontwikkel met kinders in gedagte, maar daar is ook gemeentes wat dit gebruik in leeskursusse vir volwassenes.

Enigiemand wat meer wil weet oor die materiaal of dit wil gebruik, kan vir Turley by biblia@biblesociety.co.za kontak.