Regte en verantwoordelikhede

Andreas van Rooyen skryf:

Die wêreld waarin ons leef, sit met ’n groot probleem. Mense leef op maniere wat ons nie kan versoen met hoe mense in die verlede geleef het nie. Gelowige mense leef en tree presies dieselfde op as ongelowiges. Kinders kom bederf oor en verstaan nie die reëls vir leef nie. Iemand het onlangs terloops genoem dat die probleem al die regte is wat almal deesdae het. Eers het ek gedink dit kan nie wees nie, maar toe ek daaroor nadink besef ek dit is amper waar.

Die probleem lê nie daarin dat almal regte het nie, die probleem is dat mense iewers begin glo het regte kom sonder koste, dat dit iets is wat ek sommer net het. Nooit in die geskiedenis was dit die geval nie.

Kom ons kyk na ’n paar regte:
Ek het die reg tot vryheid, maar daarmee saam het ek die verantwoordelikheid om dit wys te gebruik, sodat ander nie deur my vryheid seergemaak word nie. Ek het ook die verantwoordelikheid om vir my vryheid te veg, niemand anders gaan dit vir my doen nie, daar is wel baie wat gereed staan om dit van my te ontneem.

Ek het die reg tot vryheid van geloof, maar die verantwoordelikheid om my eie geloof uit te leef, te bestudeer en daarin te groei. Anders gaan ander my mislei op die verkeerde paaie.

Ek het die reg tot opvoeding, maar die verantwoordelikheid om self te leer en dit toe te pas. Niemand anders gaan vir my instaan as ek my kanse laat verbygaan nie. Baie staan gereed om my onkunde te misbruik en sal bly wees as ek my kanse verspeel.

Ek het die reg om iets te hê om te eet, maar die verantwoordelikheid om dit gesond te doen en die verantwoordelikheid om na my lyf te kyk. Ek kry net een.

Ek het die reg op ’n gelyke kans om te werk, maar dit is my verantwoordelikheid om my kant te bring, anders gaan iemand meer bekwaam my werk kry.

Ek het die reg om menslik en met eer behandel te word, maar die verantwoordelikheid om ander ook reg te behandel. As ek dit nie doen nie, gaan hulle my behandel soos ek hulle behandel, dan het ek niemand behalwe myself te blameer as ek nie daarvan hou nie.

Ek het die reg om gelukkig te wees, maar die verantwoordelikheid om gelukkig te leef. Dit is nie iemand anders se werk om my gelukkig te maak nie. Jy kan wel maklik ander ongelukkig maak, dan ontneem jy hulle van wat hulle toekom. Moet dit nooit doen nie.

Ek het die reg om toegang te hê tot gesondheidsdienste, maar die verantwoordelikheid om gesond te leef. As ek kies om te veel te eet of drink of te veel te rus en my lyf ly daaronder, is dit my skuld. Niemand dwing my om so te leef nie.

In hierdie lewe het ons baie regte, maar elkeen van hulle kom met ’n verantwoordelikheid. As ek kies om nie my verantwoordelikheid na te kom nie, verloor ek een vir een my regte en breek ek die wêreld af. Gelukkig is dit nooit te laat om verantwoordelikheid te neem en beter te leef nie.