Brits Rusoord

Hoofverpleegkundige pos

SLUITINGSDATUM: 31 Mei 2017.

Basiese vereistes:

  • Ouderdom: 40-60 jaar
  • Geregistreerde suster.
  • Bejaardesorg-ondervinding.
  • Bestuursondervinding en vermoë om te werk in ’n span.
  • Goeie menseverhoudings kan handhaaf.
  • Voldagpos:
    Maandae tot Donderdae: 07:00-16:00 Vrydae: 07:00-13:00.

E-pos CV na: bestuur@britsoord.co.za

SLUITINGSDATUM: 31 Mei 2017.