NHKA Rustenburg-Tuine

Vakature: Leraar

Sluitingsdatum: 31 Mei 2017.

Tuine-Gemeente (Rustenburg) beskik oor ’n werkruimte vir ’n medeleraar vanaf 1 Oktober 2017. Tuine-Gemeente is ’n dinamiese gemeente met ongeveer 1 100 lidmate.

Gemeenteprofiel: Lidmate bo 60 jaar – 11%, tussen 50-60 jaar – 13%, 40-50 jaar – 18%, 30-40 jaar – 17%, 20-30 jaar – 8%, onder 20 jaar – 33%.

Belangstellendes stuur ’n kort CV (Persoonlike profiel) waarin jou passies, belangstel­lings en fokus verwoord word, teen 31 Mei 2017 aan info@tuine.co.za

Die kerkraad behou hom die reg om die kortlys vir onderhoude na die sluitingsdatum te verklein of te vergroot. Gekeurde aansoekers sal na die sluitingsdatum genader word vir verdere deelname, gesprekke en preekbeurte.

Vergoeding: Volgens die kerk se riglyne, en ’n detailpakket sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word.

Navrae: Johnny Young 083 730 0706 of johnny@tuine.co.za