Hoe klink die Here se stem?

Vir lank wonder ek al hoe die stem van die Here klink. Is dit die stem van ’n ou man, vol wysheid en gesag? Of dalk ’n bewerige, onseker stem soos die van ’n tienerseun wat met sy meisie se pa praat? Klink hierdie stem van God vir almal dieself­de? En kan almal dit hoor?

Dit is moeilike vrae, en dit is vrae waarmee ons as kerk ook worstel. In die gesprekke wat aan die gang is in die kerk, is hierdie vraag onderliggend hoorbaar, en in die kerk se soeke daarna, word vele stemme by die verskillende debatte ge­voeg, ten einde ’n “duideliker” stem van God te kan hoor.

Toe ek nog jonk was, was daar ʼn kanselkleed in my gemeente, met die woorde: “So spreek die Here, Here”. Deur my roeping en reis om myself toe te rus as ’n bedienaar van die Woord, is dit woorde wat my bygebly het. Dit het vir my ook ’n oproep gehad tot ’n groot ver­antwoordelikheid, om­dat dit wat van daardie kan­sel af gesê word, ook soos die kleed se woorde, die stem van God is. Dit het ’n gevoel van gesag aan die pre­diker toe­gedien en het aan sy/haar woorde diepte gegee.

Wat my wel bekommerd maak is dat ons as kerk verskillende stemme in verskillende kampe plaas. Ons sê vir mekaar dat sekere stemme meer of minder soos die stem van God (kan) klink. En dan is ek weer terug by my vraag: Hoe klink die stem van God nou werklik? Klink die stem van God vir ons net soos dié van die mense in ’n posisie van gesag? Of iemand met ’n voorvereiste jare se ervaring of vlak van kennis? Of erken ons dat God se stem vir elkeen verskillend klink? En luister ons wanneer iemand wat anders/jonger/armer is praat, met ’n oor wat bereid is om God ook in daardie stem te hoor?

Ek is bang dat ek selektief doof kan raak vir die stem van God! Dat ek net in my eie stem die stem van God wil hoor, en daarom die stem van protes, of van bemoediging en vertroosting, van leiding of teregwy­sing, of die stem van liefde nie in ander sal raak hoor en erken nie. Ek is bang dat die kerk selektief doof raak vir die stem van God.

Ds Phil Gräbe is onlangs by die NG gemeente Quellerina in die Goudland-sinode bevestig.