‘Die kerk help ons nie’

Vrystaatse jongmense voel dat die kerk nie vir hulle die voorbeeld skep wat hulle toerus vir die nuwe uitdagings wat hulle die hoof moet bied nie.

Dit het geblyk uit gesprekke met die jeug op die eer­ste jeugkongres wat JONK Vrystaat op 5 en 6 Mei by die gemeente Hugenoot in Bloemfontein gehou het. Die mikpunt van die kongres was om die stem van hoër­skoolkinders in die Vrystaatse NG Kerk te hoor.

Van die jongmense se kritiek was dat die kerk negatiewe taal en vrees gebruik om leiding te gee oor sake soos seksualiteit. Hulle beleef die kerk in baie gevalle as ’n negatiewe stem wat net bangmaak eerder as om eerlik te wees oor die mooi wat God ons gee ten opsig­te van seksualiteit.

Daar is ook ’n proses van verhoudings bou oor kultuurgrense heen waarin hulle ’n unieke rol het om te speel. Dit is jonger mense by uitstek wat die toekoms van ons interverweefde samelewing gaan rig deur die ver­houdings en gesindhede wat hulle kweek. Hulle voel nie die kerk gee hulle leiding daarin nie.

Ds Francois Lamprecht, voorsitter van Jonk Vry­staat, sê die gesprekke oor die plek van jongmense in die kerk het dit duidelik gemaak dat ’n jonger generasie maniere sal moet kry om kerk te wees buite (en soms ten spyte van) die strukture van die kerk. Dit is ook duidelik dat hulle hard sal moet veg om Christus die middelpunt van hul lewe te maak. Iets wat tans nie mak­lik is in die tydsgees waarin hulle grootword nie.

Vir JONK Vrystaat beteken hierdie die begin van ’n nuwe fokus in hul bedie­ning. Hulle sal moet help om die kerk sensitief te maak vir die strukture, taal en toerusting wat ’n jong generasie nodig het om te reageer op die uitdagings waarvoor hulle geroep is.

Dit is juis hierin dat JONK Vrystaat gemeentes wil on­dersteun en help voorsien van die nodige gereedskap om hul eie gemeentes se kinders te bedien. Daarom is enige gemeente welkom om met hulle kontak te maak indien hulle graag wil hê JONK se span moet saam gesels oor hulle jeugbedienings en die ontwikkeling daarvan.

– Om met JONK Vrystaat kontak te maak, besoek ge­rus www.jonkkerk.co.za vir meer inligting.