Hier kan mense in God se teenwoordigheid wees

“Mense in ons land het die behoef­te aan ’n konneksie met God. ’n Behoefte tot verootmoediging, herlewing, meelewing met ons naaste en ’n diepe ervaring met God.”

Só sê ds Nelis Janse van Rensburg, moderator van die Algemene Sinode van die NG Kerk, by die amptelike bekendstelling van die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit wat op 9 Mei 2017 plaasgevind het.

Nadat Janse van Rensburg oor die visie van die spiritualiteitsentrum gepraat het, het besoe­kers die geleentheid gehad om meer van die beoog­de planne te hoor deur vier stasies op die Samuel-kampus te besoek.

By die eerste stasie is die bou- en restourasieplanne met die besoekers gedeel. Die ontwerpers het met die herontwerping van die Samuel-kampus probeer om ’n ruimte te skep waar spiritualiteit gefasiliteer kan word en die vloerplan, wat oorspronklik in die vorm van ’n kruis gebou is, te herstel.

By die tweede stasie het dr André du Toit, dekaan van teologie aan die Hugenote Kollege, vir die besoekers meer oor die ryk geskie­denis van die onderskeie geboue op die Samuel-kampus vertel.

Die kapel was die derde stasie wat besoek is. “Die kapel sal die hart en siel van die spiritua­liteitsentrum wees. Dit sal ingerig word as die ankerplek waar die besoekers deur die dag op spesifieke tye bymekaarkom en rustig in die teen­woordigheid van die Here kan wees. Ons beplan om ’n groot venster aan die voorkant van die kapel in te bou sodat die donkiebos, die groen werf en berge vanuit die kapel duidelik sig­baar sal wees,” sê dr Frederick Marais, be­stuurs­lid van die Andrew Murray Sentrum vir Spi­ritualiteit se beheerkomitee.

By die vierde stasie het ds Charl Stander, skriba van die Wes-Kaapse Sinode, meer oor die donkiebos vertel. Dit is ’n bebosde gebied aan die grens van die grond wat deur die NG Kerk be­sit word. Dit is ook die kruispunt waar twee ri­viere bymekaarkom. In die donkiebos sal daar wandelpaadjies gemaak word en dit sal hoof­saak­lik ’n plek vir persoonlike refleksie en nadenke wees.

“Ons droom dat die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit ’n plek sal wees waar álle mense kan kom om te luister, te onderskei, te ontspan, tot rus te kom en bloot te wéés in die teenwoordigheid van God. Ons droom dat hiér­die die ruimte sal wees waar God se verbeelding in mense se lewe horisonne sal skuif. Dis nóú God se tyd – God se tyd om die koninkryk te laat kom,” sê Janse van Rensburg.