Die kernverskil

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Koot Bosman van Pretoria skryf:

Neels Jackson se samevatting (“Twee maniere om die Bybel te hanteer”, Kerkbode 21 April 2017) van dr Chris van Wyk en dr James Kirkpatrick by die predikantekonferensie in KwaZulu-Natal beklemtoon net weer die groot verskil in Bybelinterpretasie wat van­dag oor die wêreld heen spanning in geloofsgemeenskappe skep. 

In hierdie geval is die gay-verskynsel weer eens die kernoorsaak van die interpretasieverskil. En steeds is die gewone Bybelleser onseker en selfs meer verward oor hoe om die saak te benader. 

Moontlik lê die probleem by die kernverskil tussen die twee teoloë se siening oor die liefde. Vir Van Wyk is die liefde nie die Bybel se “sentrale boodskap” nie. Vir Kirkpatrick is die teendeel waar: Jesus “verbind heiligheid met deernis en sagtheid”.

Van Wyk pleit dat die Bybel binne die raamwerk van die belydenisskrifte gelees moet word in plaas van die belydenisskrifte binne dié van die Bybel wat vir my juis die liefde as kernboodskap van die Bybel bevestig. Jesus het immers ook gesterf uit liefde vir en lojaliteit teenoor die koninkryk van God. Dit was die boodskap wat Hy deurgaans verkondig en uit- en voorgeleef het tot die dood toe. 

Binne Jesus se verkondigde liefdeskoninkryk is daar ook plek vir gay mense om mekaar te vind. God het hulle so bedoel as sy skepsels binne die raamwerk van liefde en respek waarop die orde van God se hele skepping berus.