Nico de Klerk se lang reis

Dr Nico de Klerk het onlangs sy doktorsgraad aan die Universiteit van Pretoria onder leiding van prof Cas Wepener verwerf met ’n studie oor pelgrimstogte en gereformeerde liturgiese praktyk. Maar dit het meer as ’n studie geword. Vir Nico is die lewe ’n pelgrims­tog. Hy het met NEELS JACKSON gesels.


In die voorwoord tot sy proefskrif vertel Nico van sy eerste dag op Sondagskool. Hy was in graad 1 en die onderwyser wou weet wat hulle eendag wil wees. “Ek weet nie wat die naam daarvoor is nie, maar ek wil die lewe verstaan,” het hy geantwoord. Almal het vir hom gelag.

Hy skryf: “I quit church then and went back in Grade 5. In the mean time I tried to walk on water many times, and one day it nearly worked.”

Op sy soekende lewensreis het Nico in Bloemfontein gaan teologie studeer. Na sy diensplig op Oshakati het hy op Swakopmund betrokke geraak by ’n buite­lugskool en by die plaaslike gemeente. Later is hy na die Vrystaatse platteland, eers deeltyds en later voltyds in ’n gemeente.

In 1993 het ’n bom gebars nadat hy by die nasionale vredesekretariaat betrokke geraak het en as monitor by ’n ANC-optog was. Sy gemeente kon dit nie begryp nie. Hy het sy werk en sy huwelik verloor en het later met niks in ’n buitekamer gebly.

Maar hy het geleer dat eindes ook nuwe beginne is. As hy terugkyk, was dit ’n oorgang waarvoor hy dankbaar is. Daar kon hy die keuse maak wie hy regtig is.

In die jare daarna het baie nuwe velde vir hom oop­gegaan. Hy het by die Nasionale Vredesekretariaat ge­werk met sosio-ekonomiese ontwikkelingsprogram­me. In 1995 begin hy en prof Dirk Kotzé die Instituut vir Terapeutiese Ontwikke­ling in Pretoria en doen op kontrakbasis opleiding in narratiewe terapie vir Unisa. In 1998 gaan hy op sy eie met ’n pastorale spreekkamer by Loftus Versfeld en begin ook met konsultasie in die korporatiewe mark. Dit lei tot die aanbieding van werkswinkels in emosionele intelligensie by verskeie instansies. Hy verwerf internasionale kwalifikasies in verskillede vorms van coaching en verdiep hom in die Duit­se denker Jürgen Habermas se kommunikasie­teorie.

Entrepreneurskap was nóg ’n terrein waarop hy hom begeef het. In ’n stadium het hy die biltongkontrak by Loftus gehad. Hy het twee boetieks besit. Daar was ’n toerismebesigheid in die Kaap. Hy het wyn uitgevoer Engeland toe. Maar hy het meermale sy vingers verbrand, vertel Nico.

In die proses het hy netwerke oor die wêreld opgebou. Hy is selfs as deel van ’n internasionale span by Nasa betrokke by werk oor effektie­we kommunikasie onder personeel. Hy is die Suid-Afri­kaanse koördi­neerder van Students for the Advan­ce­ment of Global Entrepreneurship (Sage).

’n Baken op sy reis was ’n besoek aan Indië waartydens die konsep van ’n pelgrimstog as metafoor vir die geloofsreis vir hom oopgegaan het. Daarna het hy sy doktorale studie afgehandel en self die Camino de Santiago in Spanje gaan stap.

Dit alles het Nico gebring by die punt waar hy steeds ’n NG dominee is, maar homself as sosiale entrepreneur sien. Hy is geweldig bewus van die realiteite van die land, maar ook van die geleenthede wat dit inhou, ook vir die kerk.

“Ons leef in ’n ontwrigte tyd,” sê hy. Dis ’n oorgangs­tyd, ’n tyd waarin daar iets nuuts gebore gaan word. Wat dit is, is nog onseker, maar dit gaan geleenthede inhou. En om dié geleenthede aan te gryp, gaan vaardighede in entrepreneurskap nodig wees.

En daarom berei hy nou voor aan die volgende deel van sy reis. Daardeur wil hy ’n informele entrepreneurskapskool op die been bring.

Om dit bekend te stel en om netwerke op te bou wat dit kan uitvoer, beplan Nico nog ’n lang stap: van die Uniegebou in Pretoria tot by die Parlement in Kaapstad, hier van einde Julie af. Langs die pad wil hy by dorpe, townships en skole aangaan en verduidelik wat entrepreneurskap beteken. Die belangrike ding is om ’n nuwe, hoopvolle manier van dink by jongmense te laat posvat.

Hy wil vennootskappe slyp met vrywilligers met ’n liefde vir die Here en wat die roeping het om ’n verskil in hulle gemeenskappe te maak. Dink net wat kan dit beteken as byvoorbeeld die afgetrede bankbestuurder op die dorp vir die jong Sipho in die township kan begelei om ’n entrepreneur te word. En as so iets op elke dorp en in elke township kan gebeur.

Hy sien so iets as die logiese uitvloeisel van Angus Buchan se groot gebedsbyeenkoms buite Bloemfontein. Daar het mense gebid vir die land. Hierdie is ’n geleentheid vir mense om hulle geloof te laat oorvloei in dade wat werklik ’n verskil kan maak. Die ontwikkeling van entrepeneurskap onder veral die swart jeug is ’n groot geleentheid. Dit sal die kerk kontekstueel maak.

Streetbiz sal deur sy webwerf materiaal beskikbaar stel om mense te help om dit te doen. Nico wil self later teruggaan om opvolgbesoeke te doen en ondersteuning te gee waar hy kan.

Die belangrike ding, sê Nico, is om ’n nuwe manier van dink by veral arm jongmense te laat posvat. ’n Ma­nier van dink wat hulle in staat stel om ’n nuwe toekoms te bou.

Gelowiges of gemeentes wat met Nico wil hande vat, kan meer inligting kry by www.streetbiz.co.za en hom by nico@streetbiz.co.za kontak.