Amptelike Nuus, 2 Junie 2017

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

NG KERK

BEROEPE NA NG KERK-­GEMEENTES

BEROEP – Prop Jandré Viljoen na Kuilsrivier-De Eike.

BEROEPDs Francois Jacobus Herselman van Ashton na Parow-Panorama.

WES-KAAPLAND

EMERITAAT

Ds Jan Momsen gaan met vervroegde emeritaat. Hy ontvang sy akte van emeritaat op 30 Julie 2017.
(Ds Jan van Heerden, RS, 18.05.2017).

OOS-KAAPLAND

RINGSVERGADERING

Die 63ste gewone vergadering van die Ring van Uitenhage vind DV op Dinsdag, 15 Augustus 2017, om 08:00 by die NG gemeente Uitenhage-Oos plaas. (Wiekus van Straaten, RS, 18.05.2017)

VRYSTAAT

BEVESTIGING

Ds Johnny van Zyl, voorheen van Olifantshoek, het die beroep na Hobhouse aanvaar vir ’n kontrak van een jaar. Hy word op 4 Junie 2017 bevestig. (Dr Danie Kleynhans, Konsulent, 23.05.2017).

NOORDELIKE SINODE

EMERITAAT

Ds Pieter Jan Oberholzer, kapelaan verbonde aan NG gemeente Groenkloof, emeriteer op 28 Mei 2017. (Hendrien van Vliet, RS, 11.05.2017).