Invloed laat jou dink oor hoe ons moet kerk wees

Hoe beïnvloed die Heilige Gees die kerk? En hoe gebruik die Gees die kerk om die gemeenskap te beïnvloed?

Met Pinkster in gedagte was dit die soort vrae waaroor dr Zander van der Westhuizen van die NG ge­meen­te Tygerpoort in Pretoria nagedink het.

Toe skryf hy ’n musiekblyspel daaroor, en hy noem dit Invloed. Vanjaar, met Pinkster, bring die gemeente dié produksie op die planke.

Zander vertel dat die storie oor ’n gemeenskaps­koor wat ’n konsert wil hou gaan. Die mense van die ge­meenskap kom egter nie na die konsert toe nie.

So word die koor ’n metafoor vir die kerk. En op verskillende maniere laat die musiekblyspel ’n mens na­dink oor die kerk, oor hoe die Heilige Gees deur die kerk werk om die gemeenskap te bereik.

Die kinders in die koor stap byvoorbeeld deur die buurt en sien deur die huise se vensters dat die mense se lewens vol ander dinge is wat hulle aandag opeis.

Daar is die moeilike oom wat nie konsert toe wil kom nie, want hy hou nie van die mense in die koor wat anders as hy is nie. Hy hou nie van mense van ander rasse nie en hy hou nie van gay mense en Engelse mense en liedere nie.

Maar daar is ook Tannie Dora met die blommewinkel. Sy verkoop blomme want dit maak die lewe mooi. “Mense maak op met blomme,” sê Zander. “Dit bete­ken iets vir mense.”

Uiteindelik besluit die koor dat hulle nie vir die mense moet wag om na hulle konsert toe te kom nie. Toe vat hulle hulle konsert na die mense toe. Hulle gaan sing vir hulle by hulle huise.

Nie almal snap dit nie, maar die kinders en Tannie Dora verstaan dit.

Hulle verstaan ook dat ’n gemeenskapskoor moet lyk soos die gemeenskap.

’n Belangrike aspek van die verhaal is die rol van verhoudings.

“Mense besef nie hoe die Heilige Gees werk in ons verhoudings met mekaar nie,” sê Zander.

Een van die kinkels in die storie is dat dit uiteindelik die moeilike oom is wat help dat ’n meisie met depressie vir behandeling kan gaan.

Deur dit alles wil die musiekblyspel ook sê dat daar nie maar eenvoudig twee groepe mense is nie. Dis nie bloot die Christene en nie-Christene, die sendelinge en die sendingveld nie. Ten minste nie in ’n gemeenskap soos die ooste van Pretoria waar Tygerpoort is nie. Daar is baie stippellyne tussen wie in die kerk is en wie nie.

In so ’n konteks werk die Gees deur die verhou­dings tussen mense.

In die opvoering van so ’n produksie deur ’n gemeente kom daar ook iets daarvan tereg. “Dit betrek ’n klomp mense en dit bou gemeenskap,” sê Zander.

Sowat 70 van Tygerpoort se lidmate is direk betrokke by die opvoering van Invloed. Daar is sowat 40 in die orkes en koor en op die verhoog as akteurs en sangers. Daarby is daar nog sowat 30 agter die skerms bedrywig.

Hierdie mense is ook die eerstes wie se siening van die kerk deur die opvoering geraak word. Saam het hul­le die boodskap van die stuk vir en oor die kerk deur­gepraat sodat almal dit begryp.

Maar dan hoop hulle dat die opvoering help dat die gehoor en die breër gemeenskap ook nadink oor die kerk en oor hoe die Heilige Gees deur die kerk werk.

Op ’n vraag of die fliek As it is in heaven die aanleiding tot die blyspel was, sê Zander dit is nie wat in sy gedagtes was toe hy die stuk geskryf het nie. Hy sien egter die parallelle raak.

Want soos die fliek, is Invloed ’n storie oor ’n koor. En soos As it is in Heaven wil Invloed mense diep laat nadink oor hoe die kerk moet wees.

Tydens Pinkster is dit immers ’n sleutelvraag.