Om ’n alternatiewe wêreld te leef

Die Gender-eenheid by Stellenbosch Universiteit is gebore uit ’n diep oortuiging dat dinge anders kan wees. Dat ’n wêreld moont­lik is waar mans en vroue, gays en lesbiërs sowel as hulle heteronormatiewe broers en susters, wit, bruin en swart individue, tuis mag voel en die ruimte het om werklik te kan floreer.

Dit is ’n wêreld waar almal se stem tel, waar mags­misbruik nie geduld word nie, waar geweld en dis­kriminasie nie meer bestaan nie.

In lyn met gelowiges reg oor die land en ook die wêreld heen, saam met mense van ons eie kerk en ander denominasies, kan ons eerlik bely dat ons glo dit is God se droom vir ons wêreld. Dat God op ’n spesiale wyse aan die kant is van hulle wat weerloos is en swaar kry, en dat ons as kerk geroep word om God hierin na te volg.

Maar om hierdie droom vir ons wêreld te laat rea­liseer is harde werk. Ons glo daarom in die krag van opvoeding.

Sedert 2013 het ons by die Fakulteit Teologie ’n suksesvolle MTh-program oor gender en gesondheid ontwikkel wat ’n ryk verskeidenheid van 50 stu­dente uit verskillende kontekste en agtergronde, beide in Suid-Afrika sowel as in die res van Afrika, bymekaar gebring het.

Ons het oor die laaste vyf jaar gesien hoe hierdie studente – mans en vroue; wit, swart en bruin; gay en straight, jonk en oud saamleer en saamgroei.

Dit was wonderlik om te sien hoe hierdie studente nuwe insigte ontwikkel oor die uitdagings wat ons gemeenskappe in die gesig staar, en ’n nuwe woordeskat en strategieë bemeester oor hoe hulle mense kan help om anders te dink oor gender. Ons is trots op ons studente wat deur hulle studies denk­leiers en agente van verandering geword het.

Die Gender-eenheid sit hierdie werk voort deur ruimtes te skep waar ons mense bymekaar bring om saam te dink en saam te praat oor hoe ons die wêreld ’n beter plek kan maak in terme van die nou verband wat daar bestaan tussen gender, ras, klas, en seksuele oriëntasie.

In ’n onlangse konferensie met die tema “Cultivating change agents: Mainstreaming gender and health in Africa” het ons byvoorbeeld gesien hoe van ons studente, academici, gemeenskaps- en kerk­­leiers van hier, maar ook van elders in (Suid-) Afrika en verder heen bymekaar kom om saam te dink hoe ons ons studente en mense van ons ge­meen­­skappe nog beter mag help om anders te dink oor die interverweefdheid van gender.

Hierdie werk is so nodig as ’n mens die skokkende statistieke van geweld teen vroue in ag neem, asook die voortdurende diskriminasie wat daar steeds in ons kerke, in werkplekke en in ons ge­meen­skappe is gebaseer op gender, ras, klas en seksuele oriëntasie.

Geweld, diskriminasie, en haat is nie, en moet nooit aanvaar word as die norm nie. Die Gender-eenheid in samewerking met ons MTh in gender en gesondheid werk sonder ophou om die realiteit van ons huidige wêreld meer in lyn te bring met die wêreld soos wat ons glo dit behoort te lyk. Soos wat ons glo God wil hê dit moet lyk.

Prof Juliana Claassens is hoof van die Gender-eenheid van die Fakulteit Teologie aan die Universiteit Stellenbosch.