Evolusie – dis hoe God ons gemaak het

Hoe bring ’n mens die Christelike geloof en evolusie bymekaar uit? Party mense beskou dit as teenoorstaande, onversoenbare pole. Maar nou het ’n NG lidmaat, ’n wetenskaplike én gelowige, ’n boek geskryf om juis dit te doen. NEELS JACKSON het met Albert Alberts gesels oor sy boek Evolusie vir Christene.


“Ek is ’n teïstiese evolusionis,” sê dr Albert Alberts.

Hy verduidelik: “Ek glo daar is ’n persoonlike God. Hy het die mens geskape. Hy het die meganisme van evolusie gebruik. Hy is die een wat die proses begin en voleindig.”

Dit is hieroor dat sy boek Evolusie vir Christene gaan. Dit is nie ’n boek waarin hy soseer probeer oorreed en getuig nie. Dis eerder ’n boek waarin hy verduidelik, want in die populêre gesprek oor wetenskap en geloof, oor Christenskap en evolusie, is daar soveel verkeerde persepsies, soveel wanopvattings wat reggestel moet word.

Dr Albert Alberts

Alberts, afgetrede onkoloog en hoogleraar in sy veld, sê sy belangstelling in evolusie is in sy studentejare geprikkel toe die bekende prof Philip Tobias vir hom klas gegee het in anatomie. Hy het toe ook lesings oor paleontologie gaan bywoon en saam uitgegaan op ekspedisies om opgrawings te doen.

In sy praktyk het hy ’n pasiënt gehad wat ’n paleontoloog was met wie hy gesels het en wat sy belangstelling verder geprikkel het.

En dan was daar natuurlik die tallose gesprekke met sy pa, die bekende dr Louw Alberts, wat wyd be­kend was as ’n Christen en wetenskaplike wat oor baie jare sy getuienis gelewer het.

Hulle het nie altyd dieselfde gedink nie. Hy sou sy pa byvoorbeeld nie as ’n evolusionis bestempel nie. Sy pa het eerder die model van intelligente ontwerp ge­kies.

“Ek het verskil,” sê Alberts.

Hy onthou hoe sy pa gesê het die statistiese kans dat lewe so sou ontwikkel soos die voorstanders van evolusie dit voorhou, is bitter klein. Dis so klein soos die kans dat as jy ’n klomp bakstene en boumateriaal hoog in die lug uit ’n klomp vliegtuie sou gooi, dat dit dan in die vorm van die stad Johannesburg op die grond sou val. Alberts sê egter in sy boek hoe die huidige navorsing die ontstaan van lewe verduidelik.

Sy pa het ook nie gedink daar is oorgangsvorme tussen verskillende spesies nie. Alberts voel egter dat moderne genetika dit wel kan verklaar.

Die gesprekke tussen hom en sy pa was baie informeel en gemaklik, vertel hy. Dit was indringend, maar hulle het nie vir mekaar kwaad geword nie.

In ’n sekere sin is die boek ’n voortsetting van die gesprekke met sy pa, sê hy.

In die kerklike debat, sê Alberts, is een van die pro­bleme dat mense die Bybel letterlik wil verstaan. Maar jy beland baie gou in oneindige probleme as jy dit wil doen, merk hy op. Jy moet die Bybel verstaan teen die agtergrond van die leefwêred waarin dit ontstaan het. Dan is die Bybel nie in stryd met die wetenskap nie.

As geloofsboek, verklaar Alberts, is die Bybel absoluut gesaghebbend. Vir hom is die Bybel die Woord van God, maar dan moet jy dit reg verstaan.

Hy het so twee jaar lank geskryf aan Evolusie vir Christene.

Hy het net gevoel daar is soveel Christene wat soveel moeite doen om die wetenskap en evolusie te diskrediteer, mense wat nie aanvaar dat evolusie die manier is waarop God gewerk het nie. “Ek het gevoel dit sal goed wees as ek vir dié mense kan aandui dis g’n probleem dat God ons so gemaak het nie.”

Sy pa se beswaar sou wees dat daar te veel ruimte vir kans gelaat word. Hy sou sê die proses moet onder absolute beheer van God wees. Alberts stem saam, maar sê dit vind plaas op ’n vlak buite ruimte en tyd.

“Ek saal ’n perdjie op wat sê die siel is ’n funksie van die brein. Die oomblik toe die brein ver genoeg ont­wikkel was, kon mense begin reageer op God se liefde.”

In sy boek neem Alberts sy leser eers op ’n voëlvlug deur die veld van die evolusie. Hy skei ’n klomp kaf van die koring en help sy leser om ten minste ’n basiese begrip van ’n klomp kwessies in die veld te kry. Daarby noem hy verskeie bronne waar die nuuskierige leser self verder kan gaan delf.

Alberts stap ook saam met sy leser deur die verskillende godsdienstige reaksies wat deur die jare oor evolusie uitgekristaliseer het. Hy kritiseer ondeur­dagte en onsinnige reaksies en verduidelik die model waarbinne hy homself uiteindelik tuis voel.

Hy open ook ’n venster op van die moeilike gods­dienstige en etiese vrae wat deur die debat na vore gekom het. Dit sluit in vrae oor kwessies soos erfsonde, die dood en lyding. Selfs die pyn van diere kom ter sprake.

Hy weet die boek is op ’n klein segment van die lesersmark gerig. Dit is mense wat dieselfde belang­stelling as hy deel. Maar hy hoop dat die boek vir hulle sal help.

Self voel hy dat hy met die skryf van die boek tel­kens verwonderd gestaan het oor die majesteit van God. Dit het sy geloof versterk eerder as om dit af te breek.

Stuur ʼn e-pos na e-pos@groep7.co.za of besoek groep7-selfpublish-books.co.za om direk te bestel teen R180, of as e-boek by Kobo.com teen R107,07. Dr Albert Alberts kan bereik word by albert.snr@gmail.com