Kerk en hof

Dr Chris van Wyk van Somerstrand skryf:

Ek kan nie glo die artikel van dr Frits Gaum “Om met die kerk hof toe te gaan” verskyn in die jongste Kerkbode (19 Mei 2017) nie. Hy (en ander) dreig die afge­lope jaar al om die kerk hof toe te vat oor die hantering van die 2015-Algemene Sinode se besluite eerder as om die kerklike weg te volg van beswaarskrifte of gravamina, soos meer as ’n 100 ander lidmate verlede jaar gedoen het.

Nou gee Kerkbode hom ’n platform buite ons amp­telike prosesse, om ná die Algemene Sinode van 2016 se besluit steeds sy eie perspektief te stel, ons van onreg aan te kla, en sy beplanning van ’n regsproses buite die kerk te verdedig. Dit is vergelykbaar met iemand wat Die Burger hof toe wil sleep oor een of ander onreg en ’n redakteur wat die persoon ’n volblad-geleentheid gee om sy saak teen Die Burger te stel.

Die kerklike pad is om deur die kerklike kanale te werk met voorleggings op grond van die Skrif en ons belydenis en die kerk só te oortuig van ’n standpunt. Die geleentheid was verlede jaar daar vir dr Gaum. Hy het dit nie gebruik nie. Die geleentheid be­staan weereens na die volgende sinode toe. Dit is hoe ons as kerk werk. Gebruik dit sodat ons die waarheid kan onderskei op grond van die vaste basis van die Skrif en belydenis en nie op grond van burgerlike regs­prosesse nie.  

Dit is hoe dit hoort tussen kinders van die Here.


Lees ook Frits Gaum se reaksie.