‘n Groter roeping

“Vrygemaak om ligdraers te wees hier vir God, mekaar en die wêreld”.

So lui die tema van die 53ste vergadering van die Sinode van die NG Kerk in die Vrystaat. Vanjaar se vergadering val saam met die 500 jaar herdenking van die reformasie en dink saam oor waarvan die reformasie gelowiges vrygemaak het asook waartoe dit hul vrygemaak het.

Sinodegangers maak hulle reg vir vier vol dae, met heelwat sake op die agenda wat beloof om nie vir die maklikste vergaderings te sorg nie. Sake soos skrifbeskouing en selfdegeslagverhoudings het die laaste vier jaar vir heelwat kopkrap gesorg in die NG Kerk en daar is by die sinode ook verskeie opinies daaroor.

Dr. Pieter van Jaarsveld van Bothaville wat verkies is as nuwe voorsitter van die vergadering en dus as moderator van die Vrystaatse NG Kerk, reken dis juis hier waar die sinode ’n kans het om werklik spesiaal te wees.

“Daar is geweldige skade in vertroue aangerig die laaste vier jaar wat gelei het tot polarisasie.”

Van Jaarsveld reken egter as die vergadering hul groter roeping in die oog hou, ’n roeping groter as persoonlike standpunte, kan daar weer hande gevat word. Hy sien die herstel van vertroue tussen bedienaars en vertroue in die kerk as geheel as een van die grootste uitdagings vir sy termyn.

Juis hierin lê daar vir hom die opwindende potensiaal van die vind van gemeenskaplike doelwitte in die kerk.

Van die openingseremonie tot die erediens wat die eerste dag van die sinode afgesluit het was dit duidelik dat die onlangse rampe in die Wes- en Suid Kaap swaar rus op die kerk se gemoed. Tydens die opening is ’n minuut van stilte gehandhaaf vir die slagoffers van die storms in die Kaap sowel as die brande in die Knysna-omgewing. Kort daarna het die vergadering ook ‘n besluit goedgekeur dat die eerste aand se erediens in die Bothaville gemeente se kollekte sal gaan ter ondersteuning aan die slagoffers van die Knysnaramp.

Die vergadering strek van 11 tot 15 Junie by Nampo-park, Bothaville.