‘Ons glo’ wil gesinne help

Die Jeug- en Familiebediening van Wes-Kaapland het ’n paar nuwe inisiatiewe bekend gestel. Onder andere, ’n toep en webblad wat die 500 jaar van Reformasie herdenk.

Die Ons glo-toep, waarvan die inligting ook op ’n webwerf beskikbaar is, bied ’n reis deur die belangrike temas van die gereformeerde Christelike geloof, lui die Ons glo-webwerf.

“Met die herdenking van die 500 jaar van Reformasie wou ons opnuut gaan kyk na wat ons as gereformeerdes nou eintlik glo,” sê ds Anriëtte de Ridder, predikant in sinodale ­diens van die Wes-Kaaplandse Jeug- en Familiebediening.

“Hierdie is ’n dissipelskap-hulpmiddel wat deur kleingroepe, gesinne, kategesegroepe of individue gebruik kan word. Die 25 kerntemas word in die vorm van ’n Bybelstudie aangebied en die onderwerpe is gegroepeer rondom die vyf bakens van die Gereformeerde tradisie naamlik: genade, geloof, Jesus Christus, die Bybel en die spreuk ‘Aan God die eer’,” verduidelik De Ridder.

Elke tema bevat ’n inleiding, ’n teoloog se samevatting van die tema, ’n teksgedeelte, vrae, praktiese voorstelle hoe om die onderwerp te leef en gebedswenke.

Maar met hulle bediening se fokus op die gesin, sê De Ridder, is daar ook ’n tienergedeelte met ’n uitdaging of wenk vir tieners sowel as ’n gesinsfokus met ’n praktiese voorstel hoe om met kinders hierdie onderwerp verder kreatief te ontdek.

Nog ’n inisiatief, “dink jeug”, is ’n webwerf wat mense in die kerk weer wil aanmoedig om oor jeugbediening te dink. “Ek wil voorkom dat dominees heeltyd voor die rekenaar sit om kategeselesse te skryf, en met dié webwerf hulle tyd gee om meer te dink: Hoe­kom doen ons jeugbediening? Wat wil ek hiermee bereik?” sê De Ridder.

Sy sê predikante en jeugwerkers regoor Suid-Afrika deel graag op dié webwerf kategese-idees, kindermomente, jeugpreke, Pinkstermateriaal en vele meer en so word dit ’n same­wer­king vir vars idees.