’n Nuwe blik op Jesus se wonders

THE GRAVE ROBBER
Deur Mark Batterson
Uitgegee deur Baker Books, 2014

Christo Weideman


Elkeen van ons lees iewers in ons lewe ’n boek, wat alle grense van normaal en gewoon, oorsteek. Met my lees van Batterson se boek, het ek hier­die ervaring gehad. Die titel alleen, sit jou al aan die dink. Wat wil hierdie man met hierdie vreemde titel oor Jesus vir ons sê?

The grave robber hanteer die sewe wonders wat die Johannes-evangelie met ons deel, op ’n vars en nuwe ma­nier. Ook vanuit ’n hoek, wat ek glo, waarop die meeste mense nog nooit na die wonders van die Johannes-evangelie gekyk het nie.

Hoekom, van die 34 wonders wat in die Evangelies opgeteken is, kies Johannes om van net sewe te vertel. Dalk omdat hierdie sewe elkeen op ’n unieke wyse telkens op ’n nuwe aspek van Jesus wys. Daarom dat hy ook vir Jesus telkens ’n “vreemde” naam gee in die hantering van die wonder. So word Hy byvoorbeeld die “Rebel” as Hy op die Sabbat die kreupel man genees, die “God van Algebra” wanneer hy twee vissies en vyf broodjies in duisende vermeerder en die “Grafdief” as Hy as ’t ware vir Lasarus uit die dood gaan “terugsteel”.

Batterson moes baie ure met kundiges oor elke wonder gesels het. Hy het met elke wonder die wetenskap agter die wonder probeer verduidelik – en hoe Jesus dan eenvoudig alle wetenskapwette oorskryf in die doen van die wonder. Die wyse waarop Jesus dit doen, het my telkens net weer die grootheid van sy mag laat besef.

Sommer vroeg in sy boek rig Batterson die waarskuwing tot sy lesers dat hulle nie wonderwerke moet soek nie, maar eerder net vir Jesus moet volg – en as jy Hom lank genoeg volg sal jy met tyd ontdek dat jy meer as dikwels jouself midde in wonderwerke bevind.

Hy eindig sy boek met Jesus se gesprek met Marta by Lasarus se graf. Jesus sê vir Marta: “Ek is die Opstanding en die Lewe …” En dan vra Hy haar reguit: “Glo jy dit? En Marta antwoord: “Ja Here!”

Vandag nog eggo hierdie vraag tot elkeen wat met Jesus te doen kry. Glo jy dit? Een twee-letterwoord kan jou lewe verander. Een enkele “ja” kan die ewigheid vir jou verander. Een enkele “ja” sal die onmoontlike in jou lewe moontlik maak. Glo jy dit?

Ds Christo Wiedeman is predikant van die NG gemeente Kroonheuwel-Noord in Kroonstad.