Skilderye vertel van die grootheid van Christus

Skilderkuns kan op verskillende maniere in diens van die evangelie staan. In die Noord-Vrystaat is dit in ’n gemeente gebruik om die boodskap van die grootheid van Christus te help uitdra. NEELS JACKSON vertel.


Agter in die groot kerkgebou van die NG ge­meen­te Kroonheuwel-Noord in Kroonstad, teen die voorste muurtjie van die galery, hang daar agt skilderye.

Vir ds Christo Weideman en vir die gemeente is dit ’n herinnering aan Die Wonderwerker, seker die suk­ses­volste reeks wat die gemeente nog aangebied het.

In die preekreeks van sewe weke het Kroonheuwel-Noord aan die hand van Mark Batterson se boek The grave robber gekyk na die sewe wonderwerke wat in die Evangelie van Johannes beskryf word (sien ook die Lees die boek!-rubriek).

Weideman vertel dat die gedagte aan die reeks ont­staan het nadat hy met ds Gretha Serfontein van die gemeente Moreletapark gesels het. Serfontein het ver­tel dat hulle ’n reeks oor Batterson se boek doen.

Vlnr: Die eerste skildery wat Edith Weideman gemaak het oor die water wat Jesus in wyn verander het. Die tweede skildery oor die water wat Jesus in wyn verander het. Oor ’n afstand genees Jesus die siek seun van ’n Romeinse offisier. By die bad van Betesda genees Jesus ’n man wat 38 jaar lank siek was.

Kroonheuwel-Noord se predikante het die boek deur­gewerk en by hulle jaarlikse beplanningsgeleentheid in Augustus besluit dat hulle ook die volgende jaar so ’n reeks wou doen.

Maar dit sou meer wees as net ’n preekreeks. Kroon­heuwel-Noord het ’n omgeegroepbediening waarby so ’n kwart van die gemeente inskakel. Vir die sowat 30 omgeegroepe het Christo ’n handleiding uitgewerk.

In die week nadat daar die Sondag oor een van die wonders gepreek is, sou die omgeegroep dan weer daar­oor gesels. Hulle sou die teks lees, na ’n DVD kyk wat saam met Batterson se boek versprei word en dan ’n groepsbespreking hou aan die hand van vrae in die handleiding.

Weideman se vrou, Edith, het in daardie stadium reeds so ’n jaar lank skilderklasse geneem en hy het haar gevra of sy vir hulle ’n skildery oor elkeen van die sewe wonderwerke sou doen.

Sy het haar in die verhale van die wonders gaan verdiep en die November begin skilder.

“Dit het my emosioneel diep geraak,” vertel Edith, ’n onderwyseres by ’n plaaslike laerskool.

“Dis eintlik die Here wat jy skilder,” sê sy met ontsag, en voeg by dat sy nie waardig is om dit te doen nie. Daarom dat sy nooit Jesus se gesig geskilder het nie. Die klem val meestal op sy hande.

Dit was vroeg in haar skilderloopbaan dat Edith dié groot projek aangepak het. Maar, vertel sy, as sy aan haarself begin twyfel het, dan het sy die krag gekry om voort te gaan.

“Dit was nie uit my eie krag dat ek dit gedoen het nie,” sê sy.

Vir haar persoonlik het die skilder van die sewe wonders baie beteken. “’n Mens dink dieper oor goed as jy dit geskilder het,” sê sy.

Vlnr: Met vyf broodjies en twee vissies gee Jesus vir ’n hele skare kos. Jesus loop op die water van die See van Galilea. Jesus genees ’n man wat blind gebore is. Jesus wek sy vriend Lasarus uit die dood uit op.

Nog ’n bydrae tot die reeks het gekom van Jan Muller, en van die kreatiewe lidmate in die gemeente. Hy het telkens gesorg dat die liturgiese ruimte so ingeklee word dat dit die boodskap ondersteun en versterk.

Christo vertel dat Batterson byvoorbeeld gaan uitwerk het hoeveel wyn dit sou wees wat Jesus gemaak het toe hy op die bruilof in Kana die water in wyn ver­ander het.

In vandag se taal: Hoeveel bottels wyn van 750 ml elk sou ’n mens daarmee kon volmaak?

Hulle het geruime tyd vooraf vir die gemeente gevra om leë wynbottels kerk toe te bring. Waarvoor dit nodig was, het hulle nie vir die mense gesê nie. Maar toe, op die oggend dat daar gepreek word oor Jesus wat die water in wyn verander het, toe staan die liturgiese ruimte gepak met 700 leë wynbottels.

“Dit het soos ’n sjebien geruik,” lag Christo.

Vir die lidmate was dit ’n vreemde verrassing, maar dit het gehelp om die boodskap oor die oordadigheid van Jesus se wonder tuis te bring.

Oor hierdie wonder het Edith uiteindelik twee skilderye gemaak. Sy het eers die een gedoen, en toe later ’n idee gekry om dit anders uit te beeld. Toe maak sy ’n tweede skildery. Daarom dat daar vandag agt skilderye oor die sewe wonders agter in die kerk hang.

Die skilderye sou telkens, tydens die preek, deel vorm van die uitstalling in die liturgiese ruimte. In die preke het hy nie direk na die skilderye verwys nie. Die skilderye moes vir hulleself praat. Dit sou telkens daar op ’n esel staan om as ’t ware die boodskap tydens die preek te eggo.

Die klem het in die reeks deurgaans geval op die grootheid van Jesus, vertel Christo. “Hy spreek net. Hy raak net aan, dan is dit daar.”

Hy vertel dat Batterson baie moeite gedoen het om te peil presies wat tydens elke wonder moes gebeur het. So het hy by ’n oogspesialis gaan sit en gepraat oor blindheid om Jesus se genesing van die blinde man in Johannes 9 te verstaan.

Die vraag is byvoorbeeld hoe dit sou gebeur dat iemand blind gebore word.

Christo vertel die verduideliking gaan oor die ont­wikkeling van die fetus in die baarmoeder. Tydens dié ontwikkeling moet tallose senuweebane van die oë af agtertoe groei na die brein toe, en van die agterkant van die brein af vorentoe na die oë toe.

Iewers moet hierdie groot aantal senuweebane wat van verskillende kante af na mekaar toe groei, mekaar presies ontmoet. As dit nie gebeur nie, dan word ’n mens blind gebore.

Dit is wat met die blinde van Johannes 9 moes gebeur het.

Wanneer Jesus kom om hierdie man te genees, dan herbedraad Hy die blinde man se brein, sodat die regte senuweebane by mekaar uitkom en sodat hy kan sien.

Waar dit gaan oor die opwekking van Lasarus uit die dood, lees ’n mens dat hy al vier dae in die graf was. “Hy ruik al,” word daar vir Jesus gesê. Dit beteken dat die liggaam al begin ontbind het.

700 leë wynbottels vertel van die oordadigheid van die wonder waarin Jesus water in wyn verander het op die bruilof in Kana.

Wat Jesus dus doen, is om die ontbinding om te keer en te herstel sodat Lasarus kan lewe. Vir hierdie proses, die omkering van ontbinding, het die mediese wetenskap nie eens ’n term nie.

“Daar is nie woorde om die grootheid van daardie wonder te beskryf nie,” verduidelik Christo.

Die reeks, wat Kroonstad-Noordheuwel verlede jaar in die sewe weke ná Pinkster gehou het, was ’n ongekende sukses, sê Christo. Mense wou dit nie mis nie. Hulle het hulle programme aangepas sodat hulle elke Sondag in die kerk kon wees. Die kerk was telkens vol.

Een lidmaat het opgemerk dat sy 82 jaar oud moes word om die grootheid van Christus in die wonders raak te sien.

Telkens nadat hulle so ’n reeks aangebied het, kry hulle terugvoer uit die gemeente. Tipies sal daar dan by baie mense waardering wees, maar daar sal ook telkens ’n paar stemme wees wat sê dat hierdie reeks nou regtig nie vir hulle groep veel gedoen het nie.

Met die reeks oor die Wonderwerker was dit anders. Almal het verstom gestaan oor die grootheid van Jesus wat hulle in die wonders kon raaksien.

En nou hang die skilderye in die kerk as ’n konstan­te herinnering aan hierdie grootheid.

As daar besoekers kom en hulle sien die skilderye, word dit dikwels ’n aanknopingspunt vir gesprek. Hulle vra waaroor dit gaan, en dan kan Kroonheuwel-Noord se mense weer vertel van die grootheid van Jesus wat hulle in die wonders raakgesien het.

En dit is iets waaroor hulle graag praat.

Gemeentes wat sou belang stel om Kroonheuwel-Noord se materiaal te gebruik om ’n soortgelyke reeks aan te bied, kan ds Christo Weideman kontak by dscweideman@gmail.com

Die sewe wonders

  1. Jesus verander water in wyn op ’n bruilof in Kana (Johannes 2:1-12).
  2. Jesus genees die seun van ’n regeringsamptenaar (Johannes 4:43-54).
  3. Jesus genees ’n man by die bad van Betesda nadat hy 38 jaar lank siek was (Johannes 5:1-17).
  4. Jesus voed ’n skare met vyf brode en twee vissies (Johannes 6:1-15).
  5. Jesus loop op die see (Johannes 5:16-21).
  6. Jesus genees ’n man wat blind gebore is (Johannes 9:1-12).
  7. Jesus laat vir Lasarus uit die dood opstaan (Johannes 11:33-44).