Vrystaatse NG Kerk help oral

Een van Rosenhof-meisieskool in Bloemfontein se koshuise het die Dinsdagaand van die Vrystaatse sinodesitting (13 Junie 2017) afgebrand. Byna 50 meisies moes inderhaas ontruim word en verskeie leerders het alles verloor. Groot skade is aan die gebou aangerig en hulle moes dringend in ander geboue gehuisves word.

Die volgende dag onderneem Torings van Hoop in die sinode om saam met Anchors of Hope te sorg vir klere vir die meisies. Ds Willem Botha van Engo (voorheen NG Maatskaplike Dienste) staan op en gee van hul kant af R10 000. Die vergadering besluit om Donderdagoggend ’n kollekte op te neem vir die meisies waarna ds Theo Oosthuyzen van Senekal en dr Leon Foot vanaf die Raad vir die Eenheid vir Ondersteu­ning onderneem om die kollekte aan te vul tot R50 000.

’n Kerk wat ’n verskil maak daar waar dit is. Dit is waarmee dag vier van die Vry­staatse sinodesitting in Bothaville afgeskop het: gesprekke oor die verskil wat die kerk kan en moet maak in die konteks waar dit is. Die tema het inderdaad ’n paar keer gedurende die dag na vore gekom in besluite, gebeure en stories van hoop.

Een so ’n storie van hoop is die van dr Carin van Schalkwyk se tuisgemeente Philippolis. Sy het bewus geraak dat die ontsettende sterftesyfer in die distrik baie kinders gebroke agterlaat. Gemeentedames is gevra om teddiebere te brei vir hierdie kinders om vertroosting te bied en ’n tikkie hoop te bring.

Die beertjies het gelei tot verhoudings wat op natuurlike wyse ontwikkel het tussen dames wat kon brei en kinders wat troos nodig gehad het. Hierdie kinders het grootgeword en die verhoudings het saam gegroei. Teen hierdie tyd het dieselfde verhou­dings dit moontlik gemaak vir sommige van hierdie kinders om te studeer.

Die vergadering het ook ’n besluit goedgekeur om op ’n manier uit te reik na die ge­meenskap van Knysna en omgewing: Uit ’n oorskot van die sinodale bufferfonds skenk die Vrystaatse gemeentes R1 000 000 aan die rampfonds van die NG Kerk in Suid-Afrika om te help met die bestuur en herstel van die ramp daar.

Ander sulke stories sluit in die rol wat die kerk gespeel het tydens die lang voortsle­pende droogte om water te help voorsien in dorpe wat opgedroog het, die ekume­niese ver­houdings wat gebou is en die groot werk wat die Vennote in Getuienis en die Bybel­ge­­nootskap oor verslag gelewer het.