Om wagtend na God te luister

WHEN THE SOUL LISTENS
Deur Jan Johnson
Uitgegee deur NavPress Publishing Group, 1999

Gys van Schoor


’n Boek is ’n mens. En die Here gee baie keer mense vir ons op ons pad agter Hom aan om vir ons perspektief te gee, leiding te gee …

Na drie jaar van woestynpad, van donkerte, het ’n vriendin van ons vir my dié boek van Jan Johnson gegee. Die boek was God se geskenk aan my om my die pad uit die woestyn te wys.

Jan se eerlike beskrywing van haar vasgeloopte verhouding met God het diep met my geresoneer.

Dit was egter haar “herontdekking” van die Bybel as dié (nie enigste) ontmoetingsplek met God (Ba­vinck) wat vir my die lig laat deurbreek het. Sy het my aan lectio divina bekend gestel. Lectio divina is die ou luistermetodiek uit die vroeë kerk wat ons Bybelstu­die-metodiek aanvul om na God te luister aan die hand van ’n teks. Vir die eerstehandse leer leef met God is dit van kardinale belang.

Ek het van haar (en later van Dallas Willard en vele ander) geleer om by Jesus tot rus te kom en na ’n teks (gewoonlik 10-12 verse) wagtend te luister. Dit was vir my ›n groot skuif. Dit het weer my verhouding met Hom op ’n nuwe vlak ontsluit.

“It involved a major shift – from constantly asking God to change and fix my world to resting in His presence and allowing Him to reshape me from within.” En weer: “Prayer involves less asking and becomes more like sitting as the clay in the Potter’s hand, receptive to God’s molding and shaping.”

Daarom beklemtoon Jan ook in die boek die be­lang­rikheid van die geloofsgewoontes van afsondering en stilte. Hierdie dissiplines of gewoontes skep vir ons die ruimte om na God te kan luister, om op Hom te wag.

Ek sluit af met twee aanhalings van Bonhoeffer:
“In our meditation we ponder a chosen text on the strength of the promise that it has something utterly personal to say to us for this day. We are waiting for God’s Word to us.”
“In our personal meditation we confine ourselves to a brief selected text, which possibly may not be changed for a whole week.”

Lectio divina was een van die Here se geskenke deur Jan Johnson aan my om weer die reformatoriese “lewende stem van God” vir myself te ontdek en op ’n nuwe pad te begin loop – agter Jesus, die Here, aan.

Ds Gys van Schoor is die dryfveer agter die Sentrum vir Geloofsvorming wat die geestelike vorming van diens­knegleiers ten doel het.